Protestantse Gemeente

Gennep en omstreken

graftegel.jpghaan.jpgbouwplaat.jpgbegraafplaats.gifbijbel.gifopen deur.jpghugenoten.jpgklok met inscriptie 1.gifantependium paars.jpgzegel Julien.gifpreekstoel.jpgtoren.giforgel.jpgvoorzijde.jpgantependium wit 1a.jpgantependium groen.jpgantependium rood.jpgengel.jpg

Vanuit de Kerkenraad

 

In deze rubriek geven we ruimte aan informatie vanuit de kerkenraad. 

 

Benoeming kerkrentmeester

Er zijn geen bezwaren binnengekomen tegen de benoeming van Theo Hekman als ouderling-kerkrentmeester. Hij wordt in de dienst van 16 december bevestigd.

 

Vacatures

Nel de Jong heeft aangegeven per 1 januari 2019 haar functie als ouderling pastoraat te willen neerleggen. Wij bedanken Nel nu alvast hartelijk voor haar inzet. Uiteraard zien wij deze functie graag snel vervuld. Kent u iemand waarvan u denkt dat hij/zij geschikt is voor deze functie dan kunt u dat aangeven via

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uw reactie is ook van harte welkom wanneer u zelf interesse heeft.

 

In de dienst van 30 december nemen wij afscheid van Teus van Leeuwen, Leen van Bekkum en Nel de Jong als kerkenraads-leden.

 

Gemeentemiddag

De gemeentemiddag is al enige tijd achter de rug. Toch willen we u nog een kort verslagje geven. Ds. Marco Luijk heeft ons inzicht gegeven in zijn nieuwe functie als classispredikant. Daarna hebben we gesproken over de zichtbaarheid van onze gemeente naar buiten toe. Heel concreet kan dat door affiches op te hangen wanneer er een speciale dienst is en de (speciale) diensten ook aan te kondigen via plaatselijke media.

Ook kwam het enthousiasmeren van minder actieve leden ter sprake. Over dit laatste punt is tijdens de laatste kerkenraadsvergadering uitgebreid gesproken. Het mag duidelijk zijn dat de landelijke tendens van het dalende aantal leden ook in Gennep merkbaar is. Wanneer leden betrokken zijn bij hun kerk dragen zij dat naar buiten uit, het zogenaamde onzichtbare wordt zichtbaar. Betrokken leden vormen ook een steviger financiële basis van onze kerk. Echter wij willen als kerkelijke gemeente niet alleen nemen maar juist ook geven.

Tijdens de gemeentemiddag is geopperd om met een aantal vrijwilligers gemeenteleden te bezoeken. Deze vrijwilligers zijn geen uitbreiding van de pastorale werkgroep maar ontlasten hen wel in hun werkzaamheden. Elke vrijwilliger kan dan het komende jaar twee minder actieve leden een bezoekje brengen. Tijdens zo’n bezoek kan onder meer gesproken worden over de ervaringen met de kerk in het algemeen, het vergroten van de betrokkenheid bij de gemeente en wat de gemeente daarin kan betekenen voor die ander. Op deze manier kost het weinig tijd en wordt de pastorale werkgroep ontlast. Het allerbelangrijkste: wij komen om te geven!

Tijdens de gemeentemiddag hebben zeven vrijwilligers zich spontaan aangemeld. Wilt u ook enkele mensen bezoeken, dan zijn wij daar heel erg blij mee. U kunt dit doorgeven aan Martin Trumpie.

 Aan het eind van de gemeentemiddag gaf Anita Verhoef een toelichting op de nieuwe privacywetgeving AVG. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

 

Leidraad voor de kerkdienst

De leidraad voor de kerkdienst is een handleiding voor de kerkenraad en de bij de kerkdienst betrokken vrijwilligers om de met name bijzondere kerkdiensten en vieringen, zo optimaal te laten verlopen. De huidige leidraad is voor het laatst in 2012 herzien en het wordt tijd dat deze weer geüpdatet wordt. Martin Trumpie, Renske van der Saag, Gerda Berends en Rob Fechner gaan hier zich de komende tijd over ontfermen. Waar nodig zullen zij anderen erbij betrekken.

 

Nieuwjaarsviering

Het is een goede gewoonte om aan het begin van het jaar bij elkaar te komen om Gods zegen te vragen voor het jaar dat voor ons ligt. Wij willen dat doen tijdens een korte viering op dinsdag 1 januari om 11:00 uur. Na afloop van deze dienst bent u in de Regenboog van harte welkom om elkaar een goed jaar te wensen.

 

Data vergaderingen kerkenraad

Voor 2019 is de planning voor de vergaderingen als volgt:

Datum    

8 januari 

26 februari

9 april       

21 mei      

18 juni      

20 augustus 

17 september

8 oktober   

19 november

Mocht u belangrijke punten hebben die u wilt laten behandelen, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van kerkenraadsleden.

 

AVG 

De AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 in de gehele EU van toepassing  (GDPR).

 

Waarom is dit nu zo belangrijk?

Door de digitale- en online wereld laten we steeds vaker een digitale voetafdruk achter over wat wij allemaal doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de digitale nieuwsbrieven die we ontvangen in onze e-mailbox, bij online shoppen, vakantie boeken via internet en het opvragen van pensioeninformatie via DigiD. Kortom: al onze persoonlijke gegevens zijn wel ergens bekend.

Omdat zoveel van ons bekend is, is de kans groot dat er persoonlijke data op straat komen te liggen. Soms letterlijk, soms ook figuurlijk, wanneer hackers inbreken op informatiesystemen.

Daarom is het zo belangrijk dat bedrijven en instellingen zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan, niet alleen digitaal maar ook op papier.

 

Wat zijn nu uw persoonlijke gegevens?

Dat zijn gegevens van een betrokkene die identificeerbaar zijn aan de hand van een naam, nummer (BSN), locatie of aan de hand van fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van iemand.

Daarnaast praten we ook over bijzondere persoonsgegevens. Dit is persoonlijke informatie over gezondheid, ras, godsdienst strafrechtelijk verleden, seksueel leven en lidmaatschappen.

Organisaties verwerken uw gegevens. Dat is heel logisch want anders kunnen zij hun taak niet uitvoeren. De wet wil dat ook niet belemmeren. De wet wil wel dat daaraan regels zijn verbonden zodat we persoonlijke informatie niet zonder reden of toestemming aan derden doorgeven. Deze wet geldt dus ook voor de kerkelijke instanties.

 

Wat doet de Protestantse Gemeente Gennep en Omstreken nu?

In onze gemeente worden persoonlijke gegevens en bijzondere persoonsgegevens verwerkt door de ledenadministrateur Yvonne Beeuwkes. De ledenadministratie mag gegevens van u doorgeven aan bijvoorbeeld de pastorale werkgroep zodat zij u kunnen bezoeken wanneer u ziek bent. Ook mogen uw gegevens doorgegeven worden aan de kerkrentmeesters zodat zij u kunnen benaderen voor de actie Kerkbalans. Al deze gegevens zijn rechtmatig: ze zijn noodzakelijk voor het uitoefenen van de taak van de kerk.

Daarnaast worden ook persoonlijke gegevens in bijvoorbeeld Van Huis tot huis verwerkt. U begrijpt dat dit niet van vitaal belang is voor het functioneren van de gemeente. Hiervoor zullen wij dus uw toestemming moeten vragen. Dit geldt ook voor het noemen van namen op de website.

 

 

Wat zijn uw rechten?

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  • inzage in uw gegevens
  • vergeten te worden - uitschrijven uit de kerk
  • rectificatie en aanvulling
  • beperking van verwerking
  • een menselijke blik bij besluiten die de betrokkenen in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.

Hoever is onze gemeente nu met de AVG?

We inventariseren alle persoonsgegevens die bij ons bekend zijn en op welke manier deze worden verwerkt. Dus bij wie zijn uw gegevens bekend. Alle verwerkingen worden vastgelegd in een verwerkingsregister. Dit is nu bijna klaar. Het register is overigens een dynamisch document dat regelmatig bijgehouden moet worden. Vervolgens gaan wij kijken welke verwerkingen rechtmatig zijn en voor welke verwerkingen wij uw toestemming moeten hebben. Wanneer wij uw toestemming nodig hebben, komen we naar u toe. U ontvangt dan van ons een brief waarin we uitleggen voor welke onderwerpen en waarom we uw toestemming nodig hebben.

Wanneer alle informatie verwerkt is, gaan we de privacyverklaring en het datalekprotocol opstellen. Het verwerkingsregister is een belangrijk onderdeel van de privacyverklaring. Dit alles dient ook naar u te worden gepubliceerd.

 

Tot slot

De kerkenraad vindt uw privacy van groot belang en wij zullen dan ook zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Dit betekent voor de kerkenraad misschien ook een andere manier van werken. U begrijpt dat er een hoop werk op ons afkomt niet alleen bij het inventariseren maar juist ook bij het organiseren van de manier van ons werken. De planning is om eind dit jaar een brief naar u te sturen waarin u aan kunt geven voor welke verwerking u wel toestemming geeft en voor welke verwerking niet. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te beschermen. Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Anita Verhoef, scriba

 

 

Login Form

Januari 2019
Z M D W D V Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2