Geschiedenis Protestantse Kerk

in Gennep en omstreken

De Regenboog

regenboog

Achter de Protestantse Kerk, aan de Doelen 94 staat het kerkcentrum de Regenboog.

Dit centrum is in 1998 gebouwd om te voldoen aan de behoefte voor meer ruimte voor allerlei activiteiten van de gemeente. De ruimte in de Protestantse Kerk is beperkt en er zijn geen aparte ruimten voor vergaderingen, kinderkerk, gemeenteavonden en andere kerkelijke activiteiten. Deze werden tot begin 1999 georganiseerd in de toenmalige pastorie naast de kerk of elders in Gennep.

 

Pastorie

In 1841 had de kerkelijke gemeente het huis aan de oostzijde van de kerk gekocht, een oude bakkerswoning. Deze werd gesloopt en met geld van de eigen predikant werd een nieuwe woning gebouwd. In 1843 betrok Ds. Ruttinck zijn nieuwe huis.

Aan het eind van de jaren dertig van de 20e eeuw was de pastorie toe aan een renovatie. Voordat de plannen konden worden uitgevoerd, brak de Tweede Wereldoorlog uit en in september 1944 werden de pastorie en de kosterswoning, die aan de westzijde van de kerk lag, verwoest.

Na de oorlog zijn beide huizen weer opgebouwd en is de kos­terswoning verkocht. Tot 1995 hebben de protestantse predikanten in de pastorie gewoond, daarna stond het huis leeg.

 

Regenboog

In goed overleg werd besloten de pastorie te verkopen en met de opbrengst ervan in de tuin achter de kerk een kerkelijk ontmoetingscentrum te bouwen. Daarbij werd steun toegezegd door de Stichting Theodorea Minor, een kerkelijke stichting waarin het legaat van mevrouw Minor wordt beheerd. De bouw werd gestart in 1998 en in februari 1999 is de Regenboog officieel geopend door de burgemeester van Gennep. Voor de naamgeving zijn de gemeenteleden en de bewoners van Gennep en omstreken gevraagd suggesties te doen. Uit de vele ideeën is de naam de Regenboog gekozen, een suggestie van pastoor Pacquay uit Ottersum.

De tuin tussen kerk en Regenboog is in 2006 opnieuw ingericht.