Protestantse Gemeente

Gennep en omstreken

orgel.jpgbouwplaat.jpghaan.jpghugenoten.jpgbegraafplaats.gifantependium wit 1a.jpgbijbel.gifpreekstoel.jpgantependium paars.jpggraftegel.jpgzegel Julien.gifantependium groen.jpgantependium rood.jpgengel.jpgopen deur.jpgklok met inscriptie 1.gifvoorzijde.jpgtoren.gif

gennapium ducatus Clivensis aGennep en de Reformatie

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie (hervorming en afsplitsing van de rooms-katholieke kerk) plaats vond. Gennep heeft een bijzondere rol gespeeld tijdens en na de Reformatie in de 16e eeuw. De stad Gennep hoorde tot het Hertogdom Kleef en de hertogen van Kleef waren de Reformatie welgezind, maar zij kozen geen partij. Hun motto was  "kijk naar de overeenkomsten en niet naar de verschillen tussen de twee christelijke godsdiensten". Kindje dopenDie uitspraak was ingegeven door Erasmus, die een regelmatige gast was aan hun hof. Hertog Willem de Rijke van Kleef liet zijn 1e kind rooms-katholiek dopen, zijn 2e kind protestant. Hij hield oecumenische diensten in zijn paleis en stond open voor discussie. Eén en ander leidde ertoe dat het hertogdom Kleef een vrijplaats werd voor anders-denkenden.

Al vanaf 1530 vluchtten protestanten uit Nederland, België en Noord Frankrijk naar onze regio, waar ze integreerden met de plaatselijke bevolking en in vrijheid hun godsdienst, samen met de rooms-katholieken, konden beleven. In Gennep kerkten de protestanten in de Sint Martinuskerk (rechts), samen met de rooms-katholieken. De rooms-katholieken luisterden naar de gezongen psalmen en de protestanten keken eerbiedig toe bij de Eucharistie. Kinderen werden gedoopt door de pastoor of de dominee, al wie maar beschikbaar was. De kerkdiensten van toen waren oecumenischer dan nu.

 

Medio 1500 nam de vervolging van protestanten sterk toe in Europa, vooral toen de Beeldenstormen zich uitbreidden in de landen rondom ons heen. Martinuskerk GennepMen schat dat in de jaren 1565/66 ongeveer 200.000 vluchtelingen naar de Niederrhein kwamen. Ze kwamen uit Nederland, België, Frankrijk en Engeland. Zij werden gastvrij ontvangen in Gennep en Goch, die al gauw samen met de stad Kleef middelgrote centra voor vluchtelingen waren.

Waar de Reformatie in een groot deel van Europa veel twist, oorlog, geweld, vernieling en slachtoffers tot gevolg heeft gehad, heeft de Gennepse aanpak van de Reformatie laten zien "hoe het ook kon", of liever "hoe het beter kon".

 

Respect en tolerantie waren de sleutelwoorden met als resultaat: geen Beeldenstormen, geen vervolging, geen oorlogen, leven in vrede met elkaar en profijt hebben van elkaar. Gennep was daarmee een voorbeeld voor elke andere stad in de buurlanden, waaronder het toenmalige Nederland.

Emden 1571 Scheepje christiSamen met de plaatselijke protestanten vormden de vluchtelingen de zogenaamde. Holländische Flüchtlingsgemeinde. In 1571 werd de protestantse gemeente van Gennep gesticht en officieel erkend door de synode in Emden, waar de Hollandse vluchtelingen-kerken vergaderden. Ter gelegenheid daarvan werd het Schepken Christy, een gedenksteen, aangebracht door de vluchtelingengemeenten in Duitsland met de tekst "GODTS KERCK, VERVOLGT, VERDREVEN, HEFT GODT HYR TROST GEGEVEN" (links).k

Die erkenning als officiële gemeente was acht jaar voordat in Nederland het protestantisme als staatsgodsdienst werd erkend. Toen Gennep in 1815 bij Nederland werd gevoegd, was zij daarmee direct de oudste protestantse gemeente van Nederland. Daar mogen we trots op zijn en evenzo mogen we trots zijn op de historie van Gennep.

Tolerantie staat nog steeds hoog in het vaandel van deze regio: grensoverschrijdende activiteiten, gezamenlijke kerkdiensten, herdenkingen en vieringen.

 

Stad Gennep is internationaal geëerd als Reformatiestad door de Community of Protestant Churches in Europe (CPCE). Op de website van die organisatie is ons artikel geplaatst met een prachtige foio van het oude centrum van Gennep en het wapen van Gennep. Zie hiervoor www.reformation-cities.eu en Refo500.nl/Gennep.

Voor dit jaar zijn in dit kader een expositie, lezingen en concerten georganiseerd. Deze activiteiten zijn breed Europees en in Nederland geadverteerd op de diverse websites en in allerlei nationale en internationale media.

De Stichting Johannes Engelen heeft de organisatie van e.e.a. op zich genomen, uiteraard in samenspraak met de Kerkenraad. Bij dit alles is ook voor afstemming en communicatie met het Platform Cultuurhistorie Maas en Niers gezorgd. Zie voor details van het programma "Actueel"

Mieke Hoogkamp-Korstanje

links: 

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Gennep-wordt-1e-Reformatiestad-Nederland.aspx

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/gennep_mag_zich_reformatiestad_noemen_1_934213

http://www.raadvankerken.nl/?b=3511

Zie hier het artikel uit het Reformatorisch Dagblad

Login Form

Januari 2019
Z M D W D V Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2