Protestantse Gemeente

Gennep en omstreken

engel.jpgopen deur.jpghaan.jpggraftegel.jpgtoren.gifbijbel.gifzegel Julien.gifbegraafplaats.gifantependium paars.jpgantependium groen.jpgbouwplaat.jpgklok met inscriptie 1.giforgel.jpgvoorzijde.jpgpreekstoel.jpgantependium wit 1a.jpghugenoten.jpgantependium rood.jpg

Actueel

Kerstwens

De afgelopen vier jaar ben ik ouderling-pastoraat geweest. Ik verzorgde onder anderen de pastorale ledenadministratie en de agenda’s en notulen van de vergaderingen.

Een onderdeel was ook het organiseren van de welkomstbezoeken aan nieuwe gemeenteleden. Soms was het even  puzzelen wie in de

gelegenheid is om een welkomstbezoek te brengen.

Leden van de pastorale werkgroep, enkele gemeenteleden, kerkenraadsleden en soms ook ds. Rob Fechner leggen zulke bezoeken af. Het devies is: “We doen het samen, kan de één niet, dan gaat de ander. We vullen elkaar aan”.

Onlangs bracht ik bij een gemeentelid als felicitatie voor haar verjaardag de zondagse bloemen. Daar werd zo blij en spontaan op gereageerd: “Dat jullie aan mij denken en nu de bloemen geven: heel hartelijk bedankt!”

En dat is wat ik onze gemeente toewens: dat we elkaar in het oog houden en blijven zien. Elkaar aanvullen en het samen doen.

 

Welkomstfolder

Wanneer een nieuw gemeentelid in onze kerkelijke gemeente wordt ingeschreven, geeft Yvonne Beeuwkes van de kerkelijke administratie dit door aan de ouderling pastoraat.

Vervolgens wordt er door de ouderling-pastoraat een bezoek georganiseerd. Iemand van de pastorale werkgroep of een ander gemeentelid brengt dit bezoek aan de nieuw ingekomene. Hierbij wordt de welkomstfolder aangeboden, meestal vergezeld van een bloemetje.

In deze folder staat een welkomstwoord van ds. Rob Fechner en een kleine opsomming van alle

activiteiten die in onze gemeente plaatshebben zoals de kinderkerk, catechisaties, Open Huis en het Partnertreffen met Goch. Tevens wordt in het kort de ontstaansgeschiedenis van onze Protestantse Gemeente Gennep en Omstreken omschreven.

In de loop van de jaren raakte een deel van de informatie verouderd. Mieke Hoogkamp heeft daarom onlangs de tekst geactualiseerd en nieuwe foto’s van

bezienswaardigheden in onze kerkelijke gemeente toegevoegd. Vervolgens is de

vernieuwde folder kosteloos door Printmarkt uit Gennep afgedrukt.

Hartelijk dank Mieke en Printmarkt, we kunnen nu met trots de welkomstfolder bij nieuwe gemeenteleden brengen.

Nieuwsgierig naar onze vernieuwde folder? Een exemplaar hangt aan het prikbord in de hal van het kerkgebouw.

 

Meeleven met elkaar

In onze gemeente zijn verschillende broeders en zusters waarover zorgen omtrent de gezondheid zijn. We wensen hen Gods nabijheid toe.

 

Wat doet de Pastorale werkgroep

De pastorale werkgroep heeft als doel de zorg voor het geestelijk welzijn van de mensen in de kerkelijke gemeente (omzien naar elkaar op basis van gelijkheid).
De werkgroep bestaat uit de predikant, een ouderling en leden van de gemeente en komt 4 x per jaar bijeen onder voorzitterschap van de predikant.
De werkgroep tracht minimaal 1 x per jaar alle gemeenteleden te bezoeken. Mensen die hierom vragen worden vaker bezocht. Nieuw ingekomenen worden door de werkgroep verwelkomd met een bloemetje en krijgen informatie over de kerk.

  • Extra bezoeken worden gebracht bij:
  • geboorte
  • ziekte en ziekenhuisopname
  • sterfgeval
  • speciale verjaardagen/jubilea
  • bewoners zorgcentrum Norbertus
  • andere ingrijpende gebeurtenissen

Een aantal leden van de pastorale werkgroep treedt op als gastvrouw in de wekelijkse eredienst en verwelkomt de kerkgangers bij de ingang van de kerk.

 

Vanuit de Pastorale Werkgroep, februari 2016

Al ruim twintig jaar is in onze gemeente een pastorale werkgroep actief. Een kleine groep mensen, die het fijn vindt om contact te hebben en te onderhouden met gemeenteleden. Dit gebeurt onder andere door jaarlijks bezoeken bij gemeenteleden af te leggen, waarbij over van alles gesproken kan worden. Ieder lid van de pastorale werkgroep heeft een aantal bezoekadressen passend bij de tijd die men hiervoor beschikbaar heeft.

Gemiddeld zes maal per jaar komen we als groep bij elkaar in de Regenboog. Rob Fechner opent de bijeenkomst met gebed en een toerusting. Daarna bespreekt Nel de Jong zaken rondom de administratie en vervolgens kan iedereen vertellen wat hij of zij belangrijk vindt vanuit zijn of haar pastorale wijk. Alleen de zakelijke afspraken worden later vastgelegd in een verslag.

Onlangs hebben we met elkaar en voor elkaar een lunch klaargemaakt. Met deze lunch bedankten we en namen we afscheid van Alice van Bekkum die ruim 20 jaar de pastorale administratie had bijgehouden en de welkomsbezoeken bij nieuw ingekomen gemeenteleden voor haar rekening nam.

Het is fijn om er zo met elkaar voor elkaar te zijn. Maar wat we jammer vinden is het aantal leden van onze gemeente waar geen pastorale bezoeker komt. Het zou erg fijn zijn wanneer daarvoor wat versterking zou komen!

We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om nieuw ingekomen gemeenteleden een welkomsbezoek te brengen en mensen die via pastorale bezoeken contact met gemeenteleden willen onderhouden.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met één van de pastoraal medewerkers:

Jeanie Herder, Wil Oosterhof, Wim van der Weide of Ineke Brands.

 

 

NiersdalGeplant

Bomen als beeld. De Bijbel is er ook vol van.

God plant. En niet alleen bomen in de hof van Eden. Maar ook volkeren, mensen.

Hij geeft elk mens een plek.

Planten, zoiets doe je zelf niet. Je wordt geplant. Heel bewust door de Ander op een door Hem gekozen plek.

Je had ook ergens anders kunnen opgroeien. Maar door de zorg van de planter word je daar en daar geplant… 

Het woord planten straalt rust uit. Zorg. Genade. Je ziet God een mens in Zijn handen nemen, poten, overpoten. Een bewust gekozen plek…

Wilde bomen groeien zomaar op. Maar wie geplant wordt, wordt als persoonlijk eigendom behandeld.

De Planter zal langs blijven komen…

Waarom zouden wij ons druk maken over onze plek? Als we maar door Hem geplant zijn.

Laat ons, God, een boom zijn in Uw tuin!

(ds. van der Veer en Nel Benschop uit de bundel "Dichtbij God en dichtbij Mensen")

 

 

Interview met de Pastorale Werkgroep

‘Mensen zijn niet alleen maar namen in een adressenbestand’

Als we op zondag onze kerk betreden voor de wekelijkse dienst worden we altijd welkom geheten door een gastvrouw of gastheer. Zij zijn de leden van de pastorale werkgroep binnen onze gemeente. Maar ze doen veel meer dan dat. Wie zijn de mensen achter deze werkgroep en wat houdt dat nu eigenlijk in: pastorale werkgroep? Alice van Bekkum is een van de oprichters in 1994 en sindsdien gemotiveerd lid van de pastorale werkgroep. Ans Schut heeft inmiddels ook al zeventien dienstjaren binnen de groep achter de rug. Zij vertellen met passie wat hen beweegt en wat dit werk betekent, voor hen maar vooral voor de mensen binnen onze gemeente.

 

“Omzien naar elkaar, dat is de hoofdopdracht van de pastorale werkgroep,” aldus Ans en Alice.

 

Dat klinkt mooi, maar wat betekent het in de praktijk?

“We proberen de kerk bij de mensen thuis te brengen, contact te onderhouden. We proberen ervoor te zorgen dat het niet blijft bij alleen maar namen in een adressenbestand. We zijn samen kerk. Ook, of misschien wel juist voor de mensen die niet of nauwelijks in de kerk komen.”

 

Maar is dat nou net niet het moeilijkste deel van die opdracht? Want juist zij die niet komen, zitten misschien niet te wachten op bezoek van iemand van de kerk.

“Wij kennen natuurlijk de mensen die echt geen prijs stellen op ons bezoek. Daar houden we rekening mee. En toch kan het gebeuren dat ook mensen die hebben aangegeven geen prijs op bezoek te stellen, in omstandigheden komen dat het omzien naar hen juist dán belangrijk wordt.”


Antenne

Als pastoraal werker ontwikkel je een antenne zoals Ans het noemt. “Je moet natuurlijk wel geïnteresseerd zijn in mensen om dit werk te kunnen doen. Dat is de belangrijkste voorwaarde. Je vertegenwoordigt de kerk en dat betekent dat we een opdracht hebben. Dat is vooral luisteren naar de mensen.”

 

Praten over het geloof in een geseculariseerde samenleving kan drempels oproepen. Hoe slecht je die dan?

 “Wij komen niet als dominee”, legt Alice uit. “Natuurlijk komen we namens de kerk, maar het gaat om de mensen. Niet altijd kom je tot een gesprek met meer inhoud. Als er een drempel is, voel je wel of je die wel of niet kunt oversteken. Maar heel vaak ontstaan er toch mooie gesprekken. Gesprekken die soms ook voor ons zelf verrijkend zijn.”

 

Kruitvatpastoraat

In de jaren negentig kende de toen nog Nederlands Hervormde kerk van Gennep de Hervormde Vrouwen-Dienst (HVD). Dames van de HVD bezochten onder meer de ouderen in onze gemeente en brachten nieuwkomers een bloemetje. Door onderbezetting ging de HVD ter ziele. Ouderlingen-bezoek kende onze kerk nog niet. Met de toenmalige dominee, Hans van den Brink als initiatiefnemer en zijn opvolger, Marianne van den Berg, startte een groepje vrijwilligers schroomvallig met wat we nu kennen als de pastorale werkgroep. Bij haar vertrek zorgde Marianne voor een structuur en nam Alice de verantwoordelijkheid op zich voor

de administratie, indeling van de adressen en de coördinatie. “Marianne sprak toentertijd gekscherend over ‘Kruitvatpastoraat’“, lacht Alice, “waarmee zij doelde op het belang van een onverwachte ontmoeting met een gemeentelid, soms in een winkel of op straat. Ineens ontstond er dan wel eens een diepgaand gesprek, waar we tijdens een bezoek niet altijd in slaagden”.

 

Geen bekeerlingen

“Het is wel belangrijk dat mensen beseffen dat we namens de kerk komen. Ons bezoek is dus niet een gewoon sociaal babbeltje. We komen in naam van God, maar we komen niet bekeren. Onze primaire taak is omzien naar en zorgen voor elkaar. Een bloemetje bij feest of verdriet. Een arm om de schouder. Een welkom als er nieuwe gemeenteleden in onze gemeente komen. Wel bieden we hen die dat op prijs stellen een bezoek van de dominee aan.”

Na zeventien jaar heeft Ans besloten haar werk voor de pastorale werkgroep neer te leggen.

De werkgroep bestaat nu uit Ds. Rob Fechner, Peter Bos (ouderling-pastoraat), Alice van Bekkum (coördinator), Miep Foeken, Finy Franx, Wil Oosterhof die heel actief de ouderen bezoekt en de laatste nieuwkomer Jeanie Herder. Omdat de ambtstermijn van Peter is afgelopen verlaat hij in februari de werkgroep. Om alle adressen te verdelen zijn ze met te weinig leden.

“Ons streven is om iedereen minimaal eens per jaar te bezoeken”, zegt Alice. “Dat redden we helaas niet. Daarom zouden we erg blij zijn als enkele mensen onze groep willen komen versterken. Al nemen ze maar enkele adressen voor hun rekening.”

Wie na het lezen van dit verhaal geïnspireerd is en meer wil weten over de pastorale werkgroep wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen met een van de leden van de werkgroep. Zij staan u graag te woord.

 

Karel Bruinsma

 

Login Form

Januari 2019
Z M D W D V Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2