Protestantse Gemeente

Gennep en omstreken

open deur.jpgbegraafplaats.gifvoorzijde.jpgbouwplaat.jpggraftegel.jpghaan.jpgantependium wit 1a.jpgantependium groen.jpgantependium rood.jpgtoren.gifengel.jpgbijbel.giforgel.jpgklok met inscriptie 1.gifhugenoten.jpgantependium paars.jpgzegel Julien.gifpreekstoel.jpg

Liturgisch bloemschikken

Palmpasen

Met Palmpasen gedenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Deze dag markeert de ingang naar de Stille Week. Basis van het bloemstuk vormt een stronk van een druivenstruik, verwijzend naar de bron van de druiven die dienen voor de wijn tijdens het laatste avondmaal. Kern is een groep witte rozen. Wit staat voor onschuld maar ook de overgang naar nieuw leven, verwijzend naar Witte Donderdag, de rozen vertegenwoordigen de massa die Jezus onder Hosanna geroep begeleidt bij Zijn intocht in Jeruzalem. Het groen in het stuk hangt naar beneden en verwijst naar de zwaaiende palmtakken waarmee de menigte Jezus de stad binnenhaalt. Boven het stuk steekt een stok uit. In de stok bevindt zich een lichte breuk die verwijst naar het leven van Jezus dat op Goede Vrijdag gebroken wordt. Jezus wordt onder gejuich de stad binnengehaald, maar Hij weet wat hem te wachten staat.

Witte Donderdag

witte donderdagOp Witte Donderdag gedenken we het Laatste Avondmaal wanneer Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen en zich voorbereidt op de komende gebeurtenissen. In het bloemstuk zijn elf witte rozen overgebleven, verwijzing naar de elf discipelen die bij Jezus blijven na het Laatste Avondmaal en in de Hof van Olijven. Daar wacht Jezus op het verraad van Judas die de groep inmiddels verlaten heeft. In het bloemstuk steekt nu één rode roos naar voren. Deze roos verwijst naar Judas die Jezus met een kus zal verraden.

Goede Vrijdag

Goede VrijdagOp Goede Vrijdag is het verraad geschiedt en Jezus wordt voor Pontius Pilatus geleid. Op deze dag eindigt het leven van Jezus met Zijn kruisdood op de berg van Golgotha. Het bloemstuk is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor de stok die nu volledig gebroken is. Een tak met doornen en enkele rode blaadjes verwijst naar het lijden Jezus. De rode roos ligt eenzaam en verlaten op een zwarte steen en herinnert ons aan de laatste woorden van Jezus "Eli Eli lama sabachtani": "Mijn God, mij God, waarom hebt Gij Mij verlaten". Daarbij symboliseert het zwart van de steen de dood.

Pasen

Goede VrijdagpasenbMet Pasen herdenken we het wonder van de herrijzenis en de belofte op een nieuwe wereld. Jezus heeft de dood overwonnen en die belofte doet Hij ook aan ons.

Daarom hebben de witte rozen nu plaatsgemaakt voor een uitbundig en kleurrijk bloemstuk, kleur en bloei van nieuw leven, herinnerend aan de boodschap dat de dood niet het einde is. Dit wordt ook zichtbaar in het kruis waarin bloemen worden gestoken ten teken dat het kruis weer LEVEND wordt en de dood is overwonnen.

Pinksteren

Goede VrijdagLitbloem2013Links: basis vormt de oude bol waarop de torenhaan zijn plekje vindt. De bol in de top van de torenspits van de kerk vangt het licht en dient als baken op die toren. In de bol is een uitbundig bloemstuk gearrangeerd in de kleur rood. De kleur van vuur, maar ook de kleur van de liefde. Het groene tongblad verwijst naar de vurige tongen waarin de discipelen spreken als zij zijn geïnspireerd door de Heilige Geest om de Blijde Boodschap wereldkundig te maken. De liefde (rood) overwint de dood (wit) uiteindelijk in de verkondiging van het evangelie en de boodschap van Jezus, zoon van de Eeuwige die zijn leven heeft gegeven voor de mensheid. Pinksteren dient als inspiratie om die boodschap blijvend en steeds weer opnieuw uit te dragen.

Dat wordt gesymboliseerd door de vier rode linten die vanuit het bloemstuk naar vier kaarsen leiden, deze staan symbool voor de vier windstreken waarheen de Blijde Boodschap verspreid wordt.

 

Rechts het bloemstuk uit 2011, waarbij dezelfde symbolen zijn gebruikt. 

 

Advent

Advent

litbloemadvent002De adventstijd staat in het teken van verwachting en voorbereiding; voor het bloemstuk is het thema van de Kinderkerk “op zoek naar de Koning” gekozen.

1e advent. Witte bloemen, op een paarse ondergrond, staan verspreid in en rond takken, gevangen door een lint eromheen, als symbool van opgesloten zijn. De takken wijzen naar de hemel, zoekend naar de Koning.

2de en 3de adventHet Licht nadert onze wereld en de bevrijding komt naderbij: de takken en het lint worden gedeeltelijk verwijderd. Het paarse kleed wordt half weggehaald en het crème komt te voorschijn: er zijn meer roze bloemen, symbolen voor hoop en verwachting en ze staan meer geordend.

4de advent. De gevangenis heeft zich geopend: de takken zijn merendeels weggehaald en de ketenen van het paarse lint zijn bijna afgeworpen. Het wit van het kleed breidt zich steeds verder uit. Onder invloed van het Licht komen de kleuren van hoop en nieuw leven steeds meer tot ontplooiing en worden duidelijk zichtbaar: Licht, dat tot ons komt en waarbij de duisternis verdwijnt.

 

Kerst

Kerst

De tijd van inkeer en voorbereiding is voorbij. Het Licht is tot volle wasdom gekomen. We zien dat in de bloeiwijze van de witte amaryllis, een beeld van een weg, die de mens herkent: uit duisternis loskomen in de ruimte en in het licht tot bloei komen, zijn bestemming vinden.

Dit beeld van de weg verwijst naar een dieper geheim van het leven. Het groen symboliseert onze hoop op een nieuw leven - open in de ruimte, zonder ketenen. De Koning van de Vrede doet zijn intrede in onze wereld, gehuld in het witte licht van hoop en verwachting.

Login Form

November 2018
Z M D W D V Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1