Geschiedenis Protestantisme

Gennep/Noord-Limburg

Hervormers 16e Eeuw

Gennep en de Reformatie

Huldrych Zwingli

(1484-1531)Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingli was een Zwitserse monnik, fislosoof en theoloog, een volgeling van Erasmus. De vrije wil van de mens en de Bijbel als bron van het geloof waren voor hem essentieel.
Hij schafte aflaatpraktijk en celibaat af, versoberde de kerkdienst en voerde het Heilig Avondmaal in voor iedereen. De meeste Zwitserse kantons werden protestant, enkele bleven rooms-katholiek. In 1531 viel een rooms-katholiek leger het protestantse kanton Zürich aan. Zwingli werd gedood in de strijd.

 

Moord op Zwingli