Geschiedenis Protestantse Kerk

in Gennep en omstreken

Gennep – Goch sinds 1571

Een vriendschapsband over grenzen heen - gisteren en vandaag

Al in de 2e helft in de 16e eeuw bestonden er kleine protestantse gemeenschappen in Goch en Gennep die op vele manieren met elkaar verbonden waren. Beide protestantse gemeenten bestonden namelijk voor een groot deel uit vluchtelingen uit Nederland, België en Frankrijk die voor de Spaanse inquisitie waren uitgeweken. Zij vonden in het hertogdom Kleve een veilig heenkomen en werden verwelkomd door autochtone protestanten. Deze vluchtelingengemeenten stonden met vele andere vluchtelingen in geheel Europa in contact en dachten en handelden in Europees verband. Grensoverschrijdende contacten en banden waren voor hen vanzelfsprekend. Binnen de vluchtelingengemeenten Goch en Gennep bestond ook een levendige uitwisseling. Diverse beambten en zelfs predikanten waren in beide gemeente werkzaam. De contacten met de lokale, veelal Rooms-katholieke bevolking waren vriendschappelijk. In 1571 werden beide kerken in Goch en Gennep officieel erkend als protestantse gemeente.

De oudste geschriften uit die tijd zijn bestudeerd en bewerkt door Jan van Booma en werden in mei 2011 als boek uitgegeven. De titel van dit boek is Communio clandestina, ofwel “ de geheime gemeente”.

Dit was voor beide gemeenten de aanleiding om de oude en nog steeds bestaande vriendschapsband te vieren. Ook tegenwoordig bestaan veel grensoverschrijdende contacten en is tolerantie in deze regio geen loos woord. Diverse protestanten in onze gemeente zijn met rooms-katholieken getrouwd, hebben Duitse partners of wonen in Duitsland.

De regelmatige contacten tussen Gennep en Goch lopen via het Partnertreffen dat elk kwartaal plaats vindt en via een werkgroep die zich sinds 2003 bezig heeft gehouden met de studie van de kerkgeschiedenis, waarin enkele kerkenraadsleden uit Gennep en Goch zitten.