Protestantse Gemeente

Gennep en omstreken

haan.jpgklok met inscriptie 1.gifbijbel.gifbegraafplaats.gifantependium rood.jpgorgel.jpggraftegel.jpgantependium paars.jpgpreekstoel.jpgopen deur.jpghugenoten.jpgantependium wit 1a.jpgengel.jpgantependium groen.jpgtoren.gifbouwplaat.jpgvoorzijde.jpgzegel Julien.gif

Diaconie

Voor diakenen is Jezus het inspirerende voorbeeld: omzien naar de omgeving en naar elkaar en aandacht hebben voor nood en verdriet in de wereld en proberen daar wat aan te doen.
Het College van Diakenen van de Protestantse Gennep en Omstreken beschikt over drie diakenen.

 

Werkzaamheden

  •  jaarlijks vaststellen van de collectedoelen
  •  signaleren van hulpvragen in en buiten de gemeente en daar wat aan doen
  •  wekelijks zorgen voor bloemen in de kerk
  •  organiseren van opnames van de kerkdienst voor leden die niet in staat zijn de dienst te bezoeken
  •  functioneren als contactpunt voor Kerkinactie.

 

Inkomsten

  •  opbrengsten van collectes. De eerste collecte in elke kerkdienst is bestemd voor de diaconie
  •  giften
  •  rentebaten
  •  baten onroerende zaken (enkele stukjes land)

In totaal gaat dat om ongeveer € 10.000 - 11.000 per jaar

 

Bestedingen

Wekelijks wordt er in de kerk gecollecteerd voor de Diaconie. De collectedoelen worden voor een heel jaar vastgesteld. Ongeveer 2/3 van de collectedoelen betreffen wereldwijde hulpvragen en 1/3 betreffen landelijke en plaatselijke hulpvragen.
In totaal worden verplicht 14 collecten gehouden voor de projecten van Kerk in Actie; op de overige zondagen wordt gecollecteerd voor vier zelfgekozen diaconale projecten (zie hieronder) en voor wereldwijde projecten van Edukans, Oikocredit en Wilde Ganzen. Voor de landelijke en lokale niet-verplichte doelen is een keus gemaakt voor organisaties waarbij het accent ligt op hulp aan kansarme en jonge mensen.

De gehele opbrengst van elke collecte komt direct ten goede aan het bestemde doel. De collectenopbrengst voor organisaties waarvan we zeker weten dat het grootste deel of 100% van het geld ten goede komt aan het werkelijke doel wordt aangevuld met 15-25% uit de reserve.  Daaronder vallen niet de collecten van Kerk in Actie. Giften worden voor 100% direct overgemaakt naar het aangegeven doel. Uit de reserves wordt jaarlijks ongeveer € 1500 besteed aan hulpvragen die ons bereiken, zoals noodhulp bij rampen en andere doelen die in ons beleid passen. Voor stille hulp binnen onze gemeente is geen limiet; dat wordt in overleg per vraag beoordeeld.

 

Diaconale projecten van onze gemeente

In het vorig jaar heeft de diaconie een oproep gedaan voor nieuwe collectedoelen. We hebben diverse reacties gehad en we zullen dat in onze vergadering bespreken. Degenen die een voorstel hebben gestuurd zullen we laten weten of we daarmee doorgaan. We moeten wel een keuze maken.

In de loop van het jaar zullen we de keuze bekend maken.

 

Adopt a Child

Na Family Care, waarvoor we vele jaren hebben gecollecteerd, hebben we gekozen voor een ander collectedoel ‘Adopt a Child’. Dit project wordt ook door Dorcas begeleid.

Ieder kind verdient aandacht en zorg, zaken die veel kinderen in Oost-Europa en Afrika moeten ontberen omdat zij hun ouders hebben verloren aan ziekten of geweld, of omdat ze geboren zijn in gezinnen die om hun ras, religie of culturele achtergrond gediscrimineerd worden.

Kinderen uit arme gezinnen en kinderen zonder ouders zijn kwetsbaar. Niet zelden belanden ze door een chronisch tekort aan aandacht en zorg op straat of in de prostitutie, of gaan zij het criminele pad op. Via het Adopt a Child-programma kunnen we deze kinderen perspectief en kansen bieden en hopelijk een betere toekomst.

Lokale partners van Dorcas, zoals scholen, weeshuizen, ziekenhuizen en centra voor sport en spel zorgen ervoor dat deze kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben: scholing, gezond eten en drinken, kleding en schoenen, medische zorg en psychosociale zorg aan het kind en de ouders/begeleiders. Ouders en verzorgers worden nadrukkelijk op allerlei manieren hierbij betrokken.

Adopt a Child kost € 28,- per maand per kind.

 

De diaconie heeft twee kinderen in Tanzania geadopteerd, Linda Simon Kalai, zes jaar oud en Laurent Silvan Antony, acht jaar oud.

 

Linda is geboren op 10 juni 2011.

Ze zit in de eerste klas van de lagere school. Ze vindt het leuk om sommetjes te maken en kan al korte zinnetjes schrijven. Ze is redelijk gezond en ontwikkelt zich op een normale manier.

Linda is een speels, vrolijk en behulpzaam meisje, houdt van tekenen en spelletjes en helpt haar moeder vaak in het huishouden. Later zou ze wel chef-kok willen worden.

Linda's vader is overleden. Ze woont met haar moeder, twee oudere broers en één ouder zusje in een eenvoudig huis. Het toilet is buitenshuis, water wordt uit de waterput gehaald. Er wordt op houtvuur gekookt.

De familie verbouwt groenten voor eigen gebruik. Daarnaast werken Linda´s moeder en broers nu en dan als gastarbeider. Het inkomen is te laag om in hun onderhoud te voorzien en het schoolgeld te betalen. De godsdienstige achtergrond van het gezin is protestant. Linda gaat regelmatig naar de zondagsschool.

 

Laurent is geboren op 27 december 2009

Hij  zit in de tweede klas van de lagere school. Zijn favoriete vakken zijn lezen en schrijven. Laurent is een vriendelijke, redelijk gezonde en een beetje verlegen jongen. Hij speelt graag een partijtje voetbal met zijn vriendjes van school. Thuis helpt hij met huishoudelijke karweitjes zoals water halen en schoonmaken. Later wil hij misschien wel leraar op de basisschool worden.

Laurents ouders zijn gescheiden en hij woont samen met zijn twee broers bij zijn vader in een klein stenen huis met twee kamers.

Het toilet is buiten, water wordt gehaald bij een kraan in de buurt en koken en verwarmen gebeurt met behulp van een houtvuur.

Zijn vader, die ernstige rugklachten heeft, verbouwt mais en bonen voor eigen gebruik. Daarnaast werkt hij als dagloner op het land. Het totale inkomen is te laag om in het dagelijks onderhoud te voorzien. De godsdienstige achtergrond van het gezin is rooms-katholiek. Laurent gaat vaak naar de zondagsschool.

Dankzij uw ondersteuning kunnen Linda en Laurent naar school blijven gaan en krijgen de gezinnen op verschillende vlakken hulp.

De diaconie wil onze Kinderkerk bij dit project betrekken. ‘Onze kinderen’ kunnen dan tekeningen maken of briefjes schrijven. Zij leren dan ook dat het voor andere kinderen in de wereld niet zo makkelijk is om onderwijs, kleding en goede verzorging te krijgen.

Dus een project voor kinderen met aandacht van kinderen.

 

Christelijk Noodhulpcluster

Het Christelijk Noodhulpcluster is een samenwerkingsverband tussen

Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA. Het noodhulpcluster verstrekt noodhulp bij humanitaire rampen als overstromingen, aardbevingen of hongersnood en bij opvang van vluchtelingen.

Door samen te werken wordt vermeden dat organisaties niet met elkaar concurreren. Communicatie en fondswerving worden met elkaar afgestemd, contact met donateurs, scholen en kerken worden geoptimaliseerd.

In het noodhulpgebied kan men verschillende expertises inzetten en gebruik maken van elkaars netwerk. Op die manier kan snel en effectief hulp geboden worden.

 

 

Albert Schweitzer Rusthuis Boedapest

In Boedapest (Hongarije) staat een christelijk bejaardenhuis, genoemd naar de bekende theoloog en arts Albert Schweitzer. De bewoners zijn gepensioneerde dominees, leraren, ouderlingen, diakenen en vele anderen die hun leven lang hard gewerkt hebben in de kerk, in de kerkelijke gemeenten of in het onderwijs. Hongarije heeft geen al te beste sociale voorzieningen, en de pensioenen zijn doorgaans laag. Tehuizen voor ouderen en bejaarden zijn er nog steeds weinig. Het “Albert Schweitzerhuis Rusthuis” was – ruim 30 jaar geleden – in Boedapest het eerste in zijn soort.  

Er wonen in dit huis ruim 100 bejaarden. Zij worden elke dag verzorgd door ca. 70 personeelsleden, waaronder veel vrijwilligers. Ook is een medische staf en verpleging aanwezig. Alles wordt er aan gedaan de bewoners een prettige oude dag te geven. Helaas is er te weinig geld om de bewoners goed eten te geven en hen optimaal te verzorgen. 

De bewoners delen met elkaar de kamer en hebben met velen slechts één badkamer. De 3e etage is onlangs gerenoveerd en ook de andere etages zijn aan een opknapbeurt toe. De badkamers moeten vernieuwd worden, want daar is al 30 jaar niets aan gedaan. Ook alle leidingen (elektriciteit, water, etc.) moeten vervangen worden. 

Een contactpersoon, ontmoet via de Protestante Kerk te Boxmeer, gaat een paar keer per jaar naar Boedapest om het geld persoonlijk te overhandigen en tegelijk te zien hoe het wordt besteed. De diaconie wordt dan hierover geïnformeerd.

 

College van Diakenen

Nel Taal-Groenewegen - 0049 2823 9760795 

Wilma Berkelder - 0485-516 618

Gerda Berends-Berendse - 0485-514 103 

 

Diaconie Prot. Gem. Gennep e.o.

SKG bank NL38FVLB0699 6425 82

 

 

 

 

Login Form

Oktober 2018
Z M D W D V Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3