Protestantse Gemeente

Gennep en omstreken

engel.jpggraftegel.jpgantependium wit 1a.jpgklok met inscriptie 1.gifhugenoten.jpgvoorzijde.jpgopen deur.jpgbegraafplaats.giftoren.giforgel.jpgzegel Julien.gifhaan.jpgbijbel.gifantependium groen.jpgantependium paars.jpgantependium rood.jpgbouwplaat.jpgpreekstoel.jpg

Diaconie

Diaconie

Voor diakenen is Jezus het inspirerende voorbeeld: omzien naar de omgeving en naar elkaar en aandacht hebben voor nood en verdriet in de wereld en proberen daar wat aan te doen.
Het College van Diakenen van de Protestantse Gennep en Omstreken beschikt over drie diakenen.

 

Werkzaamheden

  •  jaarlijks vaststellen van de collectedoelen
  •  signaleren van hulpvragen in en buiten de gemeente en daar wat aan doen
  •  wekelijks zorgen voor bloemen in de kerk
  •  organiseren van opnames van de kerkdienst voor leden die niet in staat zijn de dienst te bezoeken
  •  functioneren als contactpunt voor Kerkinactie.

 

Inkomsten

  •  opbrengsten van collectes. De eerste collecte in elke kerkdienst is bestemd voor de diaconie
  •  giften
  •  rentebaten
  •  baten onroerende zaken (enkele stukjes land)

In totaal gaat dat om ongeveer € 10.000 - 11.000 per jaar

 

Bestedingen

Wekelijks wordt er in de kerk gecollecteerd voor de Diaconie. De collectedoelen worden voor een heel jaar vastgesteld. Ongeveer 2/3 van de collectedoelen betreffen wereldwijde hulpvragen en 1/3 betreffen landelijke en plaatselijke hulpvragen.
In totaal worden verplicht 16 collecten gehouden voor de projecten van Kerk in Actie; op de overige zondagen wordt gecollecteerd voor vier zelfgekozen diaconale projecten (zie hieronder) en voor wereldwijde projecten van Edukans, Oikocredit en Wilde Ganzen. Voor de landelijke en lokale niet-verplichte doelen is een keus gemaakt voor organisaties waarbij het accent ligt op hulp aan kansarme en jonge mensen.

De gehele opbrengst van elke collecte komt direct ten goede aan het bestemde doel. De collectenopbrengst voor organisaties waarvan we zeker weten dat het grootste deel of 100% van het geld ten goede komt aan het werkelijke doel wordt aangevuld met 15-25% uit de reserve.  Daaronder vallen niet de collecten van Kerk in Actie. Giften worden voor 100% direct overgemaakt naar het aangegeven doel. Uit de reserves wordt jaarlijks ongeveer € 1500 besteed aan hulpvragen die ons bereiken, zoals noodhulp bij rampen en andere doelen die in ons beleid passen. Voor stille hulp binnen onze gemeente is geen limiet; dat wordt in overleg per vraag beoordeeld.

 

Diaconale projecten van onze gemeente

In het vorig jaar heeft de diaconie een oproep gedaan voor nieuwe collectedoelen. We hebben diverse reacties gehad en we zullen dat in onze vergadering bespreken. Degenen die een voorstel hebben gestuurd zullen we laten weten of we daarmee doorgaan. We moeten wel een keuze maken.

In de loop van het jaar zullen we de keuze bekend maken.

 

Adopt a Child

Na Family Care, waarvoor we vele jaren hebben gecollecteerd, hebben we gekozen voor een ander collectedoel ‘Adopt a Child’. Dit project wordt ook door Dorcas begeleid.

Ieder kind verdient aandacht en zorg, zaken die veel kinderen in Oost-Europa en Afrika moeten ontberen omdat zij hun ouders hebben verloren aan ziekten of geweld, of omdat ze geboren zijn in gezinnen die om hun ras, religie of culturele achtergrond gediscrimineerd worden.

Kinderen uit arme gezinnen en kinderen zonder ouders zijn kwetsbaar. Niet zelden belanden ze door een chronisch tekort aan aandacht en zorg op straat of in de prostitutie, of gaan zij het criminele pad op. Via het Adopt a Child-programma kunnen we deze kinderen perspectief en kansen bieden en hopelijk een betere toekomst.

Lokale partners van Dorcas, zoals scholen, weeshuizen, ziekenhuizen en centra voor sport en spel zorgen ervoor dat deze kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben: scholing, gezond eten en drinken, kleding en schoenen, medische zorg en psychosociale zorg aan het kind en de ouders/begeleiders. Ouders en verzorgers worden nadrukkelijk op allerlei manieren hierbij betrokken.

Adopt a Child kost € 28,- per maand per kind.

 

De diaconie heeft twee kinderen in Tanzania geadopteerd, Linda Simon Kalai, zes jaar oud en Laurent Silvan Antony, acht jaar oud en één kind uit Moldavië, Daniela Magge..

 

Linda is geboren op 10 juni 2011 en ze zit in de eerste klas van de lagere school. Ze vindt het leuk om sommetjes te maken en kan al korte zinnetjes schrijven. Ze is redelijk gezond en ontwikkelt zich op een normale manier.

Linda is een speels, vrolijk en behulpzaam meisje, houdt van tekenen en spelletjes en helpt haar moeder vaak in het huishouden. Later zou ze wel chef-kok willen worden.

Linda's vader is overleden. Ze woont met haar moeder, twee oudere broers en één ouder zusje in een eenvoudig huis. Het toilet is buitenshuis, water wordt uit de waterput gehaald. Er wordt op houtvuur gekookt.

De familie verbouwt groenten voor eigen gebruik. Daarnaast werken Linda´s moeder en broers nu en dan als gastarbeider. Het inkomen is te laag om in hun onderhoud te voorzien en het schoolgeld te betalen. De godsdienstige achtergrond van het gezin is protestant. Linda gaat regelmatig naar de zondagsschool.

 

Laurent is geboren op 27 december 2009 en zit in de tweede klas van de lagere school. Zijn favoriete vakken zijn lezen en schrijven. Laurent is een vriendelijke, redelijk gezonde en een beetje verlegen jongen. Hij speelt graag een partijtje voetbal met zijn vriendjes van school. Thuis helpt hij met huishoudelijke karweitjes zoals water halen en schoonmaken. Later wil hij misschien wel leraar op de basisschool worden.

Laurents ouders zijn gescheiden en hij woont samen met zijn twee broers bij zijn vader in een klein stenen huis met twee kamers.

Het toilet is buiten, water wordt gehaald bij een kraan in de buurt en koken en verwarmen gebeurt met behulp van een houtvuur.

Zijn vader, die ernstige rugklachten heeft, verbouwt mais en bonen voor eigen gebruik. Daarnaast werkt hij als dagloner op het land. Het totale inkomen is te laag om in het dagelijks onderhoud te voorzien. De godsdienstige achtergrond van het gezin is rooms-katholiek. Laurent gaat vaak naar de zondagsschool.

Dankzij uw ondersteuning kunnen Linda en Laurent naar school blijven gaan en krijgen de gezinnen op verschillende vlakken hulp.

De diaconie wil onze Kinderkerk bij dit project betrekken. ‘Onze kinderen’ kunnen dan tekeningen maken of briefjes schrijven. Zij leren dan ook dat het voor andere kinderen in de wereld niet zo makkelijk is om onderwijs, kleding en goede verzorging te krijgen.

Daniela is geboren op 26 juni 2007 en zit in de tweede klas van de lagere school.

Moldavië ligt tussen Roemenië en Oekraïne en is één van de armste landen van Europa. Kinderen van zeven tot tien jaar oud volgen in Moldavië lager onderwijs (klas één tot vier) en kinderen van elf tot achttien jaar volgen middelbaar onderwijs (klas vijf tot elf). Na de negende klas kan een kind eventueel beroepsonderwijs gaan volgen.

De schoolprestaties van Daniela liggen iets boven het gemiddelde niveau en haar favoriete vak is tekenen. Daniela is een levendig, vrolijk en  behulpzaam meisje, redelijk gezond en zij ontwikkelt zich op een normale manier. Later zou ze misschien wel kunstenares willen worden.

De godsdienstige achtergrond van het gezin is Russisch-orthodox en Daniela gaat naar de zondagsschool. Ze woont samen met haar broertje bij haar ouders onder armoedige omstandigheden in een klein, lemen huis. Water moet uit de waterput worden gehaald en het toilet is buitenshuis. Zij koken en verwarmen door middel van een op hout gestookte kookkachel.

Het gezin heeft een stukje grond waarop mais, bonen, tomaten en uien verbouwd worden. Daarnaast houden zij wat pluimvee. De ouders hebben geen vaste baan. In het seizoen werken zij bij anderen op het land. Soms kan vader meehelpen in de bouw. Het inkomen is wisselend en te laag om het gezin te onderhouden.

 

Onze Kinderkerk heeft van de Diaconie informatie gekregen over de geadopteerde kinderen. ‘Onze kinderen’ kunnen dan tekeningen maken of briefjes schrijven. Zij ervaren daardoor dat het voor andere kinderen in de wereld niet zo makkelijk is om onderwijs, kleding en goede verzorging te krijgen.

Dus een project voor kinderen met aandacht van kinderen.

 

Christelijk Noodhulpcluster

Het Christelijk Noodhulpcluster is een samenwerkingsverband tussen

Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Dad en ZOA. Het noodhulpcluster verstrekt noodhulp bij humanitaire rampen als overstromingen, aardbevingen of hongersnood en bij opvang van vluchtelingen.

Door samen te werken wordt vermeden dat organisaties niet met elkaar concurreren. Communicatie en fondswerving worden met elkaar afgestemd, contact met donateurs, scholen en kerken worden geoptimaliseerd.

In het noodhulpgebied kan men verschillende expertises inzetten en gebruik maken van elkaars netwerk. Op die manier kan snel en effectief hulp geboden worden.

  

Stichting MaGe

Stichting MaGe (Maatschappelijke hulp Gennep) is in 2014 opgericht om mensen in de gemeente Gennep die gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente een steuntje in de rug te geven. Diverse laagdrempelige activiteiten zijn al georganiseerd.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

In februari 2017 is een Kringloop Maatschappelijke hulp Gennep in Heijen geopend.

Hier kan iedereen terecht voor herbruikbare huisraad, boeken en kleding tegen een lage prijs. Met de opbrengst van de kringloop gaat Stichting MaGe speciale dingen doen voor de minima in de gemeente Gennep.

Een ander doel is om aan de kinderen in groep 8, waarvan de ouders het niet zelf kunnen betalen, een computer in bruikleen te verstrekken.

Meer informatie vindt u op het mededelingenbord in de hal van de kerk.

Stichting Hulp Vervolgde Christenen

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is wereldwijd actief op plaatsen waar het christenzijn onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. HVC biedt vervolgde christenen gerichte geestelijke- en praktische ondersteuning met veilige huisvesting, voeding, scholing en zicht op werk. Speciale aandacht is er voor (wees)kinderen die aan hun lot worden overgelaten. Door hen een thuis en (Bijbels) onderwijs te bieden, gaan ze hopelijk van een uitzichtloze situatie naar een leven met toekomst.

Meer informatie vindt u op het mededelingenbord in de hal van de kerk.

 

College van Diakenen

Gerda Berends-Berendse - 0485-514 103 

Wilma Berkelder - 0485-516 618

Sevelle Pattikawa - 06-46547004

Diaconie Prot. Gem. Gennep e.o.

NL23 RABO 0373737246

 

 

 

 

Login Form

Februari 2019
Z M D W D V Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2