Geschiedenis Protestantse Kerk

in Gennep en omstreken

Restauratie

Voorgeschiedenis

kerk 1945In de tweede wereldoorlog is de kerk ernstig beschadigd: delen van het dak, de voorgevel, zijgevel en interieur gingen verloren. Met de toen beschikbare middelen is de kerk zo goed mogelijk gerestaureerd en in 1950 weer in gebruik genomen. Ondanks regelmatig onderhoud werd 40 jaar later duidelijk dat de kerk toe was aan een ingrijpende restauratiebeurt: het dak lekte op vele plaatsen omdat de leien niet meer goed lagen of deels kapot waren, de balken waarin de toren op het dak rust zakten in waardoor de toren steeds verder scheef zakte, de klokken waren ontregeld, de voegen vielen uit de muren, het natuursteen van de gevel en rond de ramen brokkelde af, het plafond was beschadigd door lekkages, het interieur was verwaarloosd en het orgel was bijna onbespeelbaar. Bovendien voldeed de veiligheid niet aan de ARBO voorwaarden.
In 2000 werd een restauratiecommissie vanuit het College van Kerkrentmeesters gevormd die samen met een architect, experts van Monumentenwacht, erkende restaurateurs en orgelbouwers de noodzakelijke werkzaamheden inventariseerde en de financiële mogelijkheden onderzocht. De kosten voor de restauratie werden geraamd op € 600.000. In 2005 begon de restauratie die in medio 2006 werd afgerond.
In 2004 werd de onafhankelijke Stichting Johannes Engelen opgericht met als doel inzamelingen en acties onder een breed publiek te organiseren om het Behoud van de Monumentale Kerk mede te financieren.

 

Restauratiewerkzaamheden

In april 2005 werd de toren gelicht, in een steiger op de grond geplaatst en gerepareerd. Het mechaniek van de klokken werd gereviseerd en de torenhaan gerestaureerd. Het gehele dak is opnieuw gedekt met leien (deels oude, deels nieuwe) en de doorgezakte balken zijn vervangen. De muren zijn nieuw gevoegd en gerepareerd waar nodig. De kerkdeur is vernieuwd, het plafond is geschilderd, er is een plafondverwarming aangebracht en de entree en consistorie zijn opgeknapt. Het orgel is geheel uit elkaar genomen en gereviseerd; het orgelfront is opnieuw gelakt, de engelen zijn verguld en op de orgelgalerij en de preekstoel is een speciale was aangebracht. Rondom de kerk is de tuin opnieuw aangelegd, de stoepen en de bestrating zijn vernieuwd. Op 20 mei werd de restauratie officieel afgesloten.

 

Vrijwilligers

Gedurende de gehele restauratieperiode zijn de diensten in de kerk gewoon doorgegaan; vóór elk weekend stonden vrijwilligers klaar die de kerk schoonmaakten voor de komende zondag. Leden van de restauratiecommissie en vrijwilligers waren bijna dagelijks op de bouw om de werkzaamheden te begeleiden en de restaurateurs van dienst te zijn.

 

Financiën

De restauratie werd mogelijk gemaakt met subsidies van Rijk (Monumentenzorg), Provincie en Gemeente (samen ongeveer 2/3 van het totale bedrag), de rest werd bijeengebracht door de restauratiecommissie van het College van Kerkrentmeesters en de Stichting Johannes Engelen tot Behoud van de Monumentale Protestantse Kerk te Gennep. De restauratiecommissie ontving giften van particulieren en donaties van landelijke kerkelijke fondsen. De Stichting Johannes Engelen organiseerde diverse acties (concerten, leienactie, verkoop van ansichtkaarten, kaarsen en CDs, open dagen, exposities) en wist enkele grote culturele fondsen te interesseren voor het monumentale gebouw.