Protestantse Gemeente

Gennep en omstreken

antependium paars.jpgklok met inscriptie 1.giftoren.gifgraftegel.jpgantependium wit 1a.jpgbegraafplaats.gifbouwplaat.jpghaan.jpgbijbel.giforgel.jpgzegel Julien.gifopen deur.jpgantependium rood.jpgengel.jpgvoorzijde.jpgpreekstoel.jpghugenoten.jpgantependium groen.jpg

Achter de schermen

Onze gemeente bezit een kostbaar archief. Het gaat terug tot 1548 toen de kleine (nog niet erkende) vluchtelingengemeente in Gennep al haar eerste vergaderingen hield en statuten en leefregels begon te maken. Daarna zijn de notulen van de meeste kerkenraadsvergaderingen samen met die van de gemeente in Goch gelukkig opgeslagen in Goch, want deze stukken zijn als 'Acta von Goch' bewaard gebleven. Dat was maar goed ook, want de stadsbrand van 1597 in Gennep had waarschijnlijk alles vernietigd. In de Acta von Goch staan de notulen van kerkenraadsvergaderingen en de huishoudboekjes van de diaconie en kerkrentmeesters van 1570-1610. In 1570 werd de gemeente Goch formeel erkend, in 1571 de onze. Deze Acta bevinden zich nu in het kerkelijk archief in Düsseldorf. De Acta zijn geschreven in oud-Duits vermengd met Kleverlands en oud-Nederlands. De Acta zijn leesbaar gemaakt door dr. J. van Booma en in 2010 in twee banden uitgegeven als 'Communio Clandestina'. Ze geven een boeiend inzicht in het reilen en zeilen van de vroege gemeente.

In het begin van de 17e eeuw is de Genneper gemeente losgemaakt van Goch en heeft haar eigen archief in Gennep opgebouwd. De oudste stukken daarin zijn rekeningen uit 1606 en notulen van een synode in Kleef uit 1610. Tot in WOII lag dit archief opgeslagen in grote kisten die bij het orgel in de kerk stonden. Bij het bombardement en de gevechts-handelingen van 1944/1945 is het archief zwaar beschadigd. In 1948 is wat er van over was door een archivaris van de Nederlands Hervormde Kerk geïnventariseerd. Daarbij bleek dat het meeste materiaal tussen 1914 en 1945 verloren was gegaan. Tegenwoordig ligt dit archief in een apart vak van de kluis in de kelder van het gemeentehuis in Gennep.

De kerkenraadsstukken van na 1946 zijn ook zeer incompleet, omdat ze niet centraal opgeslagen zijn geweest. Ze lagen vooral bij particulieren thuis en zijn soms wel maar vaak niet overgedragen.

 

Vóór de schotten

In 1999, toen de Regenboog in gebruik genomen werd is alles wat met archief te maken had en nog gevonden kon worden naar de zolder van de Regenboog gebracht. Door de jaren heen hebben diverse gemeenteleden zich bemoeid met het selecteren en ordenen van de stukken. Veel is jammer genoeg weggegooid, gelukkig is ook e.e.a. behouden: notulen van de colleges, kerkblad en een paar oudere stukken uit de periode tussen 1914 en WOII die belangrijk leken. Dat alles staat inmiddels sinds een paar jaar ordelijk in geëtiketteerde archiefdozen in de kasten die vóór de schotten van de schuine zolderkanten staan.

 

Achter de schotten

Een afgeschotte zolder is een genot. Je kunt hem netjes houden door de centrale ruimte goed op te ruimen en alles wat je niet kunt gebruiken of niet (direct of meer) nodig hebt achter de schotten laten verdwijnen. Dat was ook het geval in onze Regenboog.

Al lange tijd werd geopperd om de zolder weer eens op te ruimen, met name de geheimen achter de schotten in ogenschouw te nemen. Met een aantal mensen zijn we hieraan onlangs aan begonnen. Met verbazing zagen we wat er allemaal achter die schotten lag: een pingpong tafel, heel oude koffiezet-machines, nauwelijks te slepen, veel oude en kapotte schilderijen, materiaal dat nog gemaakt was door de Hervormde Vrouwendienst (HVD) die twintig jaar geleden is opgeheven, afgedankte cassettes, geluidsapparatuur, servies, oud hout en zo meer… Het was soms hilarisch. Met man en macht is alles wat we niet meer nodig of bruikbaar achtten naar beneden gesjouwd en afgevoerd.

Ook de twee grote kasten die tegen de binnenmuur staan zijn uitgeruimd en de inhoud van alle kasten is digitaal vastgelegd.

We hebben nu weer zicht op wat er op zolder te vinden is en hopen dat men zich realiseert dat deze ruimte niet bedoeld is als algemene dumpplaats. Iedereen die aan de opruiming en inrichting van de zolder door de jaren heen heeft meegewerkt: hartelijk dank.

 

Login Form

Januari 2019
Z M D W D V Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2