Protestantse Gemeente

Gennep en omstreken

bouwplaat.jpgengel.jpgbijbel.gifhugenoten.jpgbegraafplaats.giftoren.gifpreekstoel.jpgzegel Julien.giforgel.jpgvoorzijde.jpgantependium groen.jpggraftegel.jpghaan.jpgantependium wit 1a.jpgklok met inscriptie 1.gifantependium paars.jpgantependium rood.jpgopen deur.jpg

Achter de schermen

Onze gemeente bezit een kostbaar archief. Het gaat terug tot 1548 toen de kleine (nog niet erkende) vluchtelingengemeente in Gennep al haar eerste vergaderingen hield en statuten en leefregels begon te maken. Daarna zijn de notulen van de meeste kerkenraadsvergaderingen samen met die van de gemeente in Goch gelukkig opgeslagen in Goch, want deze stukken zijn als 'Acta von Goch' bewaard gebleven. Dat was maar goed ook, want de stadsbrand van 1597 in Gennep had waarschijnlijk alles vernietigd. In de Acta von Goch staan de notulen van kerkenraadsvergaderingen en de huishoudboekjes van de diaconie en kerkrentmeesters van 1570-1610. In 1570 werd de gemeente Goch formeel erkend, in 1571 de onze. Deze Acta bevinden zich nu in het kerkelijk archief in Düsseldorf. De Acta zijn geschreven in oud-Duits vermengd met Kleverlands en oud-Nederlands. De Acta zijn leesbaar gemaakt door dr. J. van Booma en in 2010 in twee banden uitgegeven als 'Communio Clandestina'. Ze geven een boeiend inzicht in het reilen en zeilen van de vroege gemeente.

In het begin van de 17e eeuw is de Genneper gemeente losgemaakt van Goch en heeft haar eigen archief in Gennep opgebouwd. De oudste stukken daarin zijn rekeningen uit 1606 en notulen van een synode in Kleef uit 1610. Tot in WOII lag dit archief opgeslagen in grote kisten die bij het orgel in de kerk stonden. Bij het bombardement en de gevechts-handelingen van 1944/1945 is het archief zwaar beschadigd. In 1948 is wat er van over was door een archivaris van de Nederlands Hervormde Kerk geïnventariseerd. Daarbij bleek dat het meeste materiaal tussen 1914 en 1945 verloren was gegaan. Tegenwoordig ligt dit archief in een apart vak van de kluis in de kelder van het gemeentehuis in Gennep.

De kerkenraadsstukken van na 1946 zijn ook zeer incompleet, omdat ze niet centraal opgeslagen zijn geweest. Ze lagen vooral bij particulieren thuis en zijn soms wel maar vaak niet overgedragen.

 

Vóór de schotten

In 1999, toen de Regenboog in gebruik genomen werd is alles wat met archief te maken had en nog gevonden kon worden naar de zolder van de Regenboog gebracht. Door de jaren heen hebben diverse gemeenteleden zich bemoeid met het selecteren en ordenen van de stukken. Veel is jammer genoeg weggegooid, gelukkig is ook e.e.a. behouden: notulen van de colleges, kerkblad en een paar oudere stukken uit de periode tussen 1914 en WOII die belangrijk leken. Dat alles staat inmiddels sinds een paar jaar ordelijk in geëtiketteerde archiefdozen in de kasten die vóór de schotten van de schuine zolderkanten staan.

 

Achter de schotten

Een afgeschotte zolder is een genot. Je kunt hem netjes houden door de centrale ruimte goed op te ruimen en alles wat je niet kunt gebruiken of niet (direct of meer) nodig hebt achter de schotten laten verdwijnen. Dat was ook het geval in onze Regenboog.

Al lange tijd werd geopperd om de zolder weer eens op te ruimen, met name de geheimen achter de schotten in ogenschouw te nemen. Met een aantal mensen zijn we hieraan onlangs aan begonnen. Met verbazing zagen we wat er allemaal achter die schotten lag: een pingpong tafel, heel oude koffiezet-machines, nauwelijks te slepen, veel oude en kapotte schilderijen, materiaal dat nog gemaakt was door de Hervormde Vrouwendienst (HVD) die twintig jaar geleden is opgeheven, afgedankte cassettes, geluidsapparatuur, servies, oud hout en zo meer… Het was soms hilarisch. Met man en macht is alles wat we niet meer nodig of bruikbaar achtten naar beneden gesjouwd en afgevoerd.

Ook de twee grote kasten die tegen de binnenmuur staan zijn uitgeruimd en de inhoud van alle kasten is digitaal vastgelegd.

We hebben nu weer zicht op wat er op zolder te vinden is en hopen dat men zich realiseert dat deze ruimte niet bedoeld is als algemene dumpplaats. Iedereen die aan de opruiming en inrichting van de zolder door de jaren heen heeft meegewerkt: hartelijk dank.

 

Het orgel klinkt weer fantastisch

Februari 2016

orgelWaarschijnlijk hebben diegenen die de laatste weken in de kerk zijn geweest wel gehoord dat het orgel weer fantastisch klinkt. Half januari is er een orgelreparateur geweest, nadat Frits Oosterhof al had onderzocht wat er mis kon zijn. Zijn bevindingen bleken juist. Na demontage bleek er een membraan tussen te zitten met een grote scheur die lekkage van wind teweeg bracht. Verder waren er nog twee membranen die er niet al te best meer uitzagen en die kandidaat waren voor toekomstige lekkage door een scheur.

Er werd besloten om ook die nu meteen te repareren om onnodige heen en weer gereis in de nabije toekomst te voorkomen en daarmee kosten te besparen. In totaal zijn er dus drie nieuwe membranen geplaatst. Daarna is het gehele orgel gestemd en een balg getest op correcte spanning middels de juiste tegendruk.
Het stemmen ging in perfect samenspel tussen Frits Oosterhof en de heer Poortervaart, een man met 55 jaar ervaring op dit vakgebied. Deze man had kennis van zaken, was in het bezit van het benodigde gereedschap en had een goed muzikaal gehoor. Frits was meteen al heel tevreden over zijn aanpak.

Frits vroeg zich kort na de reparatie en het stemmen nog af of de andere gemeenteleden dat ook wel zouden zijn, maar daar lijkt ons inmiddels geen twijfel meer over mogelijk. Het orgel klinkt weer geweldig. Nu weten we ook allemaal weer dat de collectes voor het orgel goed besteed worden en daarom zeker ook nodig zijn.

Frits, namens ons allemaal, hartelijk dank voor je deskundige inzet en de tijd die je er aan hebt besteed!

 

Website

Februari 2016

Mogelijk hebt u gemerkt dat de website er een paar dagen "uit lag". Voor de zoveelste keer gecrasht of gehackt. Gelukkig had Yvonne Beeuwkes een recente back-up zodat de meeste artikelen op de website bewaard gebleven zijn.

Het heeft Yvonne twee volle dagen gekost om de website weer in de lucht te krijgen. Wat nog niet bijgewerkt is, is het fotoalbum, maar dat komt ook weer in orde.

Verder zijn er een paar verbeteringen aangebracht: meer afbeeldingen bij de artikelen en nieuwe linkjes naar de Bijbel. Voorheen bestond er een gratis link naar het Nederlands Bijbelgenootschap, waar ook de Nieuwe Bijbelvertaling op stond, maar die is vervallen. Men moet hiervoor nu betalen. Op onze website staat nu een link naar een site waarop 12 vertalingen van de Bijbel staan met onder andere de NBG Vertaling, Staten Vertaling, Leidse Bijbel en Lutherse Bijbel. Daarnaast is er ook een link naar de Willibrord Vertaling gemaakt.

Bedankt Yvonne voor alle moeite en tijd die je weer in de website hebt gestopt.

Kerstboom

In de week voor Kerst 2015 is de kerstboom weer in de kerk gebracht en prachtig opgetuigd. Tot aan Driekoningen op 6 januari hebben we ervan kunnen genieten. Wim, Teus, Leen en Gerda, hartelijk bedankt voor alle moeite die jullie hebben gedaan om de boom binnen te halen, te versieren en ook weer weg te halen.

 

Opknapbeurt begraafplaats

Op 21 oktober 2013 ‘s morgens om 09.00 uur reed een zware vrachtwagen met 12 ton grind het weggetje bij de begraafplaats op en stortte daar zijn lading. Acht mannen stonden klaar met kruiwagens, scheppen en harken om dat allemaal te verwerken en de begraafplaats een geweldige opknapbeurt te geven. Dat was ook nodig, want de paden waren kaalgesleten en de afscheidingen rond de paden verzakt. Er is hard gewerkt door Frits, Geert, Jan, Leen, Luuk, Teus, Theo en Wim. Aan het eind van de dag bleek dat 12 ton grind niet genoeg was en is de volgende morgen nog eens 6 ton verwerkt.

Het kerkhof ligt er weer prachtig bij. Alle vrijwilligers: ontzettend bedankt.

Nu nog een mooi bankje op het kerkhof waar men even rustig kan zitten.

 

Bloemen bij de deur

2012. Het hele jaar door staat er een mooie pot met planten bij de deur van onze kerk. Veel mensen vragen zich af wie daarvoor zorgt.
Je zou denken: “gewoon de mensen die ook de planten in de kerk verzorgen”. Nee, die krijgen van de koster het glas water na afloop van de dienst dat de dominee niet opgedronken heeft. En waarschijnlijk denken de dames die de kerk schoonmaken er ook wel aan wat water te geven als die planten droog staan.
Misschien zorgt de tuinman dan voor de bloemetjes bij de deur? Nee, de mooie, vaak ook bloeiende planten bij onze deur zijn van onze goede buren.
Dot van Bergen zorgt dat er altijd iets moois staat en houdt het liefdevol water. Een waar gezegde: een goede buur is beter dan een verre vriend. Dot, hartelijk bedankt uit naam van ons allen.

 

Bezorgers van het kerkblad

2012. Op regelmatige tijden valt bij iedereen het kerkblad in de bus. Het kerkblad wordt op meer dan 200 adressen tussen Well en Mook bezorgd. Deze plaatsen liggen meer dan 30 km uit elkaar. Voor dit karwei zijn 20 vrijwilligers in de weer, die elke 6-8 weken klaar staan om het kerkblad bij u te brengen. Soms bellen ze aan voor een belangrijke actie, zoals Kerkbalans, waarbij een formulier krijgt overhandigd om uw jaarlijkse bijdrage in te vullen. Dat halen zij later weer op. Die extra rit vinden ze de moeite waard. Soms moeten ze twee of drie keer terugkomen……
Onlangs heeft één van onze vrijwilligers zich om gezondheidsredenen afgemeld. We danken hem hartelijk voor alle inspanningen van de afgelopen jaren. Drie jongeren uit de gemeente hebben spontaan zijn pakketje overgenomen. Geweldig dat er altijd weer mensen klaar staan om het stokje over te nemen.

 

Koffie

Elke 1e en 3e zondag van de maand is er koffie drinken na de kerkdienst. De koffie wordt gezet en geserveerd door een aantal vrijwilligers, die dat om beurten doen. U ziet ze soms stilletjes tegen het einde van de kerkdienst de kerk verlaten om één en ander nog klaar te zetten. Om koffie en thee te kunnen schenken en te zorgen dat er steeds mensen daarvoor ingeroosterd worden, heb je iemand nodig die boodschappen doet en de zaakjes regelt. Die iemand is Erica Michel. Behalve de "koffiezetters" zijn er niet zoveel mensen die dat weten, daarom mag het wel eens verteld worden. En fijn dat Erica altijd mensen bereid vindt om koffie te zetten: "koffie na de preek" is steeds een heel geanimeerd samenzijn.

 

Zalen in de Regenboog

Maart 2009. Inse Bonne zag een briefje hangen met daarop de verhuur van de verschillende zalen. Tot zijn grote ergernis stond er voor de bovenzaal ‘zolder’; dat vond hij zo lelijk klinken voor zo’n mooie zaal in zo’n mooi gebouw.
Hij dacht “hier ga ik wat aan doen” en maakte een prachtig mozaïek en een bord met de naam “Regenboogzaal”. Maar de kerkenraad vond het zonde om dit kunstwerk boven te hangen. Dit moest beneden en boven moest dan maar “Minorzaal” worden. Inse bedacht zich niet en zei “ik maak voor deze zaal ook wat en voor de vergaderzaal op de 1e verdieping”.
De kerkenraad ging akkoord en de benedenzaal heet nu “Regenboogzaal”, de bovenzaal op zolder heet nu “Minorzaal” en de vergaderzaal op de eerste verdieping wordt de “Johannes Engelenzaal”.
Er hangen nu dus 3 kunstwerken.
Bedankt Inse!

 

Het oog van de naald

kroon 18bbMaart 2008. Onze kerk staat onder Monumentenzorg en krijgt daarom jaarlijks inspectie van de Monumentenwacht. Dan gaan de inspecteur met één van onze vrijwilligers de hele kerk door om te kijken naar de staat van de kerk, tekortkomingen, nodige reparaties, veiligheid, enz. Ze klimmen op de ladders naar het dak, de zolders en in de toren. Aan de hand van de rapporten wordt een plan voor onderhoud voor de komende jaren gemaakt. Men zou denken dat zoiets na een ingrijpende restauratie niet nodig is, maar elke keer blijkt dat er toch weer zaken zijn die de aandacht verdienen. Zo ook de laatste keer. De kroonluchters, waarvan er één uit 1674 is, hangen aan stalen stangen (met elkaar meer dan 300 kilo per kroon), die door het plafond steken. In de hoogste stang is in het uiteind een gat gemaakt, een soort oog in een naald. Door dit gat steekt een ijzeren pin die op de vloer van de zolder is vastgemaakt, zodat de kroon niet naar beneden valt. De bevestiging van de pin van de kroon die in het pad bij de uitgang hangt was weg (waarschijnlijk losgeraakt bij de werkzaamheden aan het gewelf), zodat de pin los in het oog van de naald stak. Bij bepaalde trillingen of als iemand onbedoeld tegen die losse pin zou stoten (u moest eens weten hoeveel mensen op die zolder lopen, beroepshalve of zomaar voor de aardigheid...) had de kroonluchter met stangen en al op een kwade dag naar beneden kunnen storten. Over het oog van de naald gesproken....

Login Form

November 2018
Z M D W D V Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1