Protestantse Kerk

Gennep en omstreken

Welkom

Hartelijk welkom op deze website die actuele en cultuurhistorische aspecten belicht van het protestantisme in Noord-Limburg.

 

Klik hier voor de aanleiding van het ontstaan van deze site.

 

bouwplaatDicht bij het oude Stadhuis op de Markt in Gennep staat de protestantse kerk.
Medio mei 1663, dus ruim 350 jaar geleden, werd ze in gebruik genomen met een feestelijke kerkdienst op Pinksteren. Dat was bijna 100 jaar nadat de protestantse gemeente was gesticht. Eindelijk een eigen kerkgebouw…….
In die 100 jaar had de kleine gemeente diverse onderkomens gehad; in het begin kerkte men samen met de rooms-katholieken in goede harmonie in de St. Martinuskerk, waarvan nu alleen de toren nog staat. Daarnaast ook in particuliere huizen en boerderijen.
Toen omstreeks 1625 het stadhuis klaar was, kon men een ruimte in het stadhuis gebruiken als kerkzaal. Dat heeft tot 1635 geduurd. De protestanten betaalden daarvoor een kleine som om de lasten van het stadhuis te verlichten.
In 1635 stelde Elisabeth Sophie van Wachtendonck de rooms-katholieke kapel in Zelder ter beschikking aan de protestanten. Zo trokken de protestanten elke zondag langs de Niers vanuit Gennep naar Zelder.

In 1650 besloot de kerkenraad dat het tijd werd een eigen kerk te bouwen. Dominee Johannes Engelen startte in 1655 met zijn beroemde collectereizen door Duitsland en Nederland om geld in te zamelen bij andere kerken, gemeenten en overheden. Soms alleen, soms met enkele gemeenteleden trok hij erop uit in het voorjaar en in november/december, met paard en wagen, meestal langs de grote rivieren en per schip naar Zeeland en de Waddeneilanden. In 1659 had hij ruim 8000 Reichsthaler opgehaald (zou nu zo’n € 800.000 zijn!), voldoende om de Mookse aannemer Hendrik Robbers te vragen een bestek te maken voor een nieuwe kerk. Aan de markt was een stuk grond te koop dat de protestanten mochten kopen, mits ze de kerk niet aan de rooilijn zetten. Je moest als protestant in het katholieke Gennep toch een beetje bescheiden blijven, dus 7 meter naar achteren…..

 

 

Partnerschap Goch

Partnerschap met de Evangelische Gemeinde Goch

 

Partnertreffen

Op 9 januari vond de bijeenkomst plaats in de Regenboog met onze vrienden uit Goch. Het was een goed bezocht samenzijn en dat stemde tot vreugde. Ook nieuwe gezichten uit onze eigen gemeente waren aanwezig. Het thema van het afgelopen en komende jaar is: monumenten in Gennep en Goch. Deze avond was ons eigen kerkgebouw aan de beurt. Titel van de voordracht: '350 Jaar geschiedenis van een kerkgebouw'.

Mieke Hoogkamp weet veel over de geschiedenis van onze kerk, heeft de archieven bestudeerd en in het verleden vaker lezingen gegeven. Voor deze avond had zij een prachtige Power Point-presentatie voorbereid. Veel interessants passeerde de revue.

 

Beginnend rond 1650 toen de eerste plannen tot de bouw van een eigen kerk ontstonden, de bouwtekeningen van het ontwerp door architect Pieter Post en de daadwerkelijke bouw door aannemer Hendrick Robbers uit Mook. De kerk was in 1663 klaar en werd tijdens Pinksteren dat jaar in gebruik genomen.

Over de klokken kwamen we veel te weten. De klokken werden indertijd (17e eeuw) ter plaatse, in Gennep dus, gegoten. In WO II werden ze door de bezetters uit de toren gehesen (hiervan was een foto) om te gebruiken als noodklok elders. Klokken met een gewicht van minder dan 150 kg werden elders gebruikt, zwaardere klokken werden omgesmolten voor de wapenindustrie. Gelukkig werden onze klokken teruggevonden in andere kerken. Eén klok bleek in Maarssen te hangen en werd op het gehoor ontdekt door de organist uit Gennep, de heer Eef Schut.

 

Het orgel kent eveneens een bijzondere geschiedenis. Het werd in 1708 geschonken door Wolter Godfried van Neukirchen ter gelegenheid van zijn huwelijk. Het originele familiewapen hangt nog steeds in de kerk bij de ingang onder het orgel.

Het orgel werd in 1944 grotendeels verwoest en moest weer opnieuw gebouwd worden. De engelen boven op het orgel zijn gespaard in de oorlog. Ze kregen een niet erg sprekende kleur bruin na de oorlog. Gelukkig kregen ze bij de laatste renovatie in 2005 de huidige veel mooiere en originele goudkleur.

 

Eind 18e eeuw werd Gennep overheerst door de Fransen. Het kerkgebouw deed geen dienst meer als kerk, maar werd onder andere gebruikt als paardenstal.

De huidige kerkbanken zijn in 1849 gemaakt door de gebroeders Frederik en Johannes Minor, beiden timmerman. De één bouwde zeven banken aan de rechter en de ander zeven aan de linker kant. Voorwaarde was wel dat ze identiek moesten zijn. Hiervan zijn in het archief mooie brieven bewaard gebleven. In vroeger tijd hadden de banken deurtjes. Deze zijn bij de herstelwerkzaamheden na WOII niet meer hersteld.

 

Als laatste werd de grote renovatie van 2005 belicht. Mooie foto’s van het herstel van de toren en hoe deze weer op het dak werd gehesen: een hele prestatie.

Mieke had veel te vertellen, alles ondersteund met oude foto’s, tekeningen, en originele brieven en geschriften.

Dit verslag is slechts een korte en heel incomplete samenvatting van het besprokene. Wellicht dat Mieke in de toekomst nog eens -bijvoorbeeld op een gemeenteavond- deze mooie presentatie kan geven.

 

De data van het Partnertreffen voor 2019 zijn op woensdag:

 

 • 27 maart in Goch met Heinz van de Linde die ons rondleidt in de Evangelische Kirche uit 1697 in Goch 
 • 22 mei in Gennep
 • 11 september in Goch
 • 27 November in Gennep

Aanvang 19.45 uur

Iedereen is van harte welkom.

 

Tot ziens,

Peter Bos

Kerkblad

Kerkblad

Geschiedenis van het Kerkblad

Ons kerkblad met de mooie naam “van Huis tot huis” heeft als doel om geïnteresseerden te informeren over zaken die binnen onze kerkelijke gemeente spelen. Het oudste in ons archief teruggevonden kerkblad dateert van december 1946.
Lees meer....


Kerkblad anno nu

Het kerkblad wordt in eigen beheer gemaakt en verspreid; hiervoor zijn 15-20 vrijwilligers in touw. “Van Huis tot huis” verschijnt 8 maal per jaar.
Lees meer...


 

 

Kerkblad anno 2019

Het kerkblad wordt in eigen beheer gemaakt en verspreid; hiervoor zijn 15-20 vrijwilligers in touw. 'Van Huis tot huis' verschijnt 8 maal per jaar met een oplage van 200 stuks. Het blad kent een aantal vaste rubrieken:

 • Overzicht van de kerkdiensten
 • Rubriek "Van de Predikant"
 • Kerkenraad
 • Kinderkerk
 • College van Diakenen
 • College van Kerkrentmeesters
 • Aktiviteiten
 • Pastorale Werkgroep
 • Ledenadministratie
 • Belangrijke gebeurtenissen
 • Andere wetenswaardigheden

Individuele kerkleden leveren ook regelmatig een bijdrage aan de inhoud. Op elke uitgave staat aangegeven wanneer uiterlijk de kopij moet zijn ingeleverd.
Inleveren kan via e-mail naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geschiedenis kerkblad

Geschiedenis van ons Kerkblad

KlokkeklankenOns kerkblad met de mooie naam “Van Huis tot huis” heeft als doel om geïnteresseerden te informeren over zaken die binnen onze kerkelijke gemeente spelen. Het oudste in ons archief teruggevonden kerkblad dateert van december 1946. Dat heette toen “Klokkeklanken”. Het heeft maar kort bestaan, want in oktober 1947 besloot de kerkenraad samen met Cuyk, Grave, Boxmeer, Vierlingsbeek en Gemert een streekblad te maken, dat elke 14 dagen verscheen. Deze “Kerkbode” werd in 1950 vervangen door de plaatselijke bijlage van het landelijke blad “Hervormd Nederland”, voornamelijk wegens gebrek aan papier en geld. Op 1 februari 1969 verscheen de eerste "van Huis tot huis”. De kaft van ons kerkblad heeft al verschillende keren een gedaanteverwisseling ondergaan. De huidige kaft bevat het logo van de kerk, zoals dat ook op alle correspondentie voorkomt.