Geschiedenis Protestantisme

Gennep/Noord-Limburg

Een eigen kerk

 

 Ontwerp en plannen

Op reis met Johannes Engelen 1 Op reis met Johannes Engelen II
Op reis met Johannes Engelen III Op reis met Johannes Engelen IV Op reis met Johannes Engelen V
Op reis met Johannes Engelen VI Torenklokken  

 

Reis I van Johannes Engelen

Op reis met

 

Reis I in het Hertogdom Kleef

Johannes Engelen reisde in augustus 1655 eerst naar Kleef. Waarschijnlijk per koets naar Milsbeek en dan via de Hellweg richting Kranenburg en vandaar langs de Via Romana.
De weg door het Reichswald was korter, maar gevaarlijk door zwervende struikrovers.
De burgemeester van Kleef trad op namens Friedrich Wilhelm, keurvorst van Brandenburg en schonk 30 Carolusguldens met een toezegging van 120 Reichsthaler (RT) later. De protestantse gemeente van Kleef liet zich ook niet onbetuigd: 40 RT bedroeg de gift. In die tijd verdiende een predikant 300-400 RT per jaar. De gift uit Kleef was dus ongeveer gelijk aan een maandsalaris van een dominee!

Op 7 november vertrok hij voor een 4-weken lange tocht langs de Rijn tot aan Duisburg en weer terug. Bij elkaar haalde Johannes Engelen op zijn eerste tocht bijna 400 RT op. Daarvoor had hij 250-300 km gereisd.

Collega's, burgemeesters, secretarissen en adellijke personen uit Büderich, Alpen, Wesel, Moers, Krefeld, Capellen, Frymorsheim, Hochemmerich, Duisburg, Ruhrort, Orsoy, Rheinberg, Sonsbeck, Udem schreven zelf hun giften in het Collect Buch. Daarmee is het niet zo maar een kasboek, maar vooral een historisch boek met bijzondere handschriften en kleine verhaaltjes in het oud-Duits, de grenstaal of oud-Nederlands.