Protestantse Kerk

Gennep en omstreken

Welkom

Hartelijk welkom op deze website die actuele en cultuurhistorische aspecten belicht van het protestantisme in Noord-Limburg.

 

Klik hier voor de aanleiding van het ontstaan van deze site.

 

bouwplaatDicht bij het oude Stadhuis op de Markt in Gennep staat de protestantse kerk.
Medio mei 1663, dus ruim 350 jaar geleden, werd ze in gebruik genomen met een feestelijke kerkdienst op Pinksteren. Dat was bijna 100 jaar nadat de protestantse gemeente was gesticht. Eindelijk een eigen kerkgebouw…….
In die 100 jaar had de kleine gemeente diverse onderkomens gehad; in het begin kerkte men samen met de rooms-katholieken in goede harmonie in de St. Martinuskerk, waarvan nu alleen de toren nog staat. Daarnaast ook in particuliere huizen en boerderijen.
Toen omstreeks 1625 het stadhuis klaar was, kon men een ruimte in het stadhuis gebruiken als kerkzaal. Dat heeft tot 1635 geduurd. De protestanten betaalden daarvoor een kleine som om de lasten van het stadhuis te verlichten.
In 1635 stelde Elisabeth Sophie van Wachtendonck de rooms-katholieke kapel in Zelder ter beschikking aan de protestanten. Zo trokken de protestanten elke zondag langs de Niers vanuit Gennep naar Zelder.

In 1650 besloot de kerkenraad dat het tijd werd een eigen kerk te bouwen. Dominee Johannes Engelen startte in 1655 met zijn beroemde collectereizen door Duitsland en Nederland om geld in te zamelen bij andere kerken, gemeenten en overheden. Soms alleen, soms met enkele gemeenteleden trok hij erop uit in het voorjaar en in november/december, met paard en wagen, meestal langs de grote rivieren en per schip naar Zeeland en de Waddeneilanden. In 1659 had hij ruim 8000 Reichsthaler opgehaald (zou nu zo’n € 800.000 zijn!), voldoende om de Mookse aannemer Hendrik Robbers te vragen een bestek te maken voor een nieuwe kerk. Aan de markt was een stuk grond te koop dat de protestanten mochten kopen, mits ze de kerk niet aan de rooilijn zetten. Je moest als protestant in het katholieke Gennep toch een beetje bescheiden blijven, dus 7 meter naar achteren…..