Protestantse Gemeente

Gennep en omstreken

zegel Julien.gifhugenoten.jpgbijbel.gifantependium wit 1a.jpgklok met inscriptie 1.gifopen deur.jpgantependium paars.jpgtoren.gifvoorzijde.jpghaan.jpgantependium groen.jpgorgel.jpgbouwplaat.jpgantependium rood.jpgbegraafplaats.gifgraftegel.jpgengel.jpgpreekstoel.jpg

alt

 

 

Een nieuw Seizoen

We sluiten een mooi seizoen af. Veel feestelijkheden, met natuurlijk de twee hoogtepunten op 24 september en op 8 oktober.

Het was een feest om te zien dat zo velen onze kerk konden vinden. Zonder de bijdragen van al die vrijwilligers was dat niet mogelijk geweest. In de oecumenische dienst waren twee opvallende gasten achter de Avondmaalstafel, te weten pastoor Guido Kessels en dominee Theo Pattinasarany. De eerste kwam voor het eerst en de andere voor het laatst. Met gemengde gevoelens stond ik daar tussenin, verheugd over de aanwezigheid van de pastoor en geroerd omdat dominee Pattinasarany voor het laatst bij ons was. Ik hoop dat we straks met zijn opvolger dominee Maartje Aipassa-Loppies ons weer gedrieën aan u op de één of andere wijze zullen kunnen presenteren.

De overweging van pastoor Kessels raakte velen. Hij sprak uitnodigende woorden naar aanleiding van de lang bestaande banden tussen onze kerken in het licht van de woorden uit het Evangelie van Johannes 17 vers 21: “Opdat zij allen één zijn”. Het was goed om te horen, dat hij zo'n oecumenische dienst in Gennep een goede zaak vond.

 

De dienst werd onder andere ook bezocht door mevrouw drs Jeanette Galjaard, namens de Synode van de PKN. Voor haar was het de eerste keer dat zij in Gennep was. Na afloop van de festiviteiten heb ik met haar van gedachten gewisseld over de problemen van een kleine gemeente ten opzichte van een zich meer en meer als multinational gedragende PKN. Voor ons beiden bleek het een interessante ontmoeting. Mevrouw Galjaard gaf aan dat ze niet zo vaak in de gelegenheid is om het grondvlak te ontmoeten. Ik merkte op dat zich dat vertaalde in de houding van de PKN naar de kleine gemeenten. Zij vertelde dat ze vond dat ze het persoonlijke contact met gemeenten een hogere prioriteit moest geven, ik was het volmondig met haar eens.

Goed om te zien dat het college van burgemeester en wethouders ook vertegenwoordigd was. Ik vind dat we zonder die samenwerking maar eilandjes zijn terwijl kerk en staat elkaar juist in deze tijd zo goed zouden kunnen aanvullen.

 

Alles bij elkaar was het naar vorm en inhoud een geslaagde viering van 500 jaar Reformatie. We kunnen met trots terugkijken op wat we als Gennep met elkaar hebben neergezet.

Dan de oogstdienst met het hele programma wat daar op volgde: het voelde als een middagje uit. Jong en oud hebben zich beziggehouden met de organisatie en uitvoering, geweldig bedankt en wéér zeg ik: echt Gennep.

 

Aan de gemeentemiddag heb ik veel gehad, met name door de input van u als de leden van onze gemeente. Meer inbreng van de gemeente in de liturgie, méér modernere en nieuwere liederen zingen, meer bijdragen van de gemeenteleden in de dienst om maar een paar hangijzers te noemen: ik kijk er naar uit. In de Liturgiecommissie zijn we er al meteen mee aan de slag gegaan. Een puntje van mij ter aanvulling: vergeet u me niet te mailen met uw suggesties, een lied dat u graag zingt, een thema voor een dienst, een gedicht dat u veel doet: het is allemaal van harte welkom.

 

Ter afsluiting: op de kerkenraadsvergadering kwam natuurlijk het begrip “betrokkenheid” op vele momenten aan de orde. Wij stelden met elkaar vast dat wij in onze gemeente de invulling van dat woordje “wij” van tijd tot tijd missen. Niet als er iets gedaan moet worden, maar meer het jaar door, in de dienst, in de invulling van de dienst. Velen zijn betrokken maar uiten dat niet altijd, laten dat niet zo zien en dat is een gemis: we zijn klein, juist daarom is dat “wij” zo belangrijk want “wij” hebben elkaar nodig.

Hartelijke groet, 

ds. Rob Fechner 

 

Login Form

Januari 2018
Z M D W D V Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3