Protestantse Gemeente

Gennep en omstreken

engel.jpghugenoten.jpgbijbel.gifbouwplaat.jpgorgel.jpgopen deur.jpghaan.jpgpreekstoel.jpgbegraafplaats.gifklok met inscriptie 1.gifantependium groen.jpgtoren.gifantependium rood.jpgantependium wit 1a.jpgantependium paars.jpgzegel Julien.gifvoorzijde.jpggraftegel.jpg

Diaconie

Voor diakenen is Jezus het inspirerende voorbeeld: omzien naar de omgeving en naar elkaar en aandacht hebben voor nood en verdriet in de wereld en proberen daar wat aan te doen.
Het College van Diakenen van de Protestantse Gennep en Omstreken beschikt over drie diakenen.

 

Werkzaamheden

  •  jaarlijks vaststellen van de collectedoelen
  •  signaleren van hulpvragen in en buiten de gemeente en daar wat aan doen
  •  wekelijks zorgen voor bloemen in de kerk
  •  organiseren van opnames van de kerkdienst voor leden die niet in staat zijn de dienst te bezoeken
  •  functioneren als contactpunt voor Kerkinactie.

 

Inkomsten

  •  opbrengsten van collectes. De eerste collecte in elke kerkdienst is bestemd voor de diaconie
  •  giften
  •  rentebaten
  •  baten onroerende zaken (enkele stukjes land)

In totaal gaat dat om ongeveer € 10.000 - 11.000 per jaar

 

Bestedingen

Wekelijks wordt er in de kerk gecollecteerd voor de Diaconie. De collectedoelen worden voor een heel jaar vastgesteld. Ongeveer 2/3 van de collectedoelen betreffen wereldwijde hulpvragen en 1/3 betreffen landelijke en plaatselijke hulpvragen.
In totaal worden verplicht 14 collecten gehouden voor de projecten van Kerk in Actie; op de overige zondagen wordt gecollecteerd voor vier zelfgekozen diaconale projecten (zie hieronder) en voor wereldwijde projecten van Edukans, Oikocredit en Wilde Ganzen. Voor de landelijke en lokale niet-verplichte doelen is een keus gemaakt voor organisaties waarbij het accent ligt op hulp aan kansarme en jonge mensen.

De gehele opbrengst van elke collecte komt direct ten goede aan het bestemde doel. De collectenopbrengst voor organisaties waarvan we zeker weten dat het grootste deel of 100% van het geld ten goede komt aan het werkelijke doel wordt aangevuld met 15-25% uit de reserve.  Daaronder vallen niet de collecten van Kerk in Actie. Giften worden voor 100% direct overgemaakt naar het aangegeven doel. Uit de reserves wordt jaarlijks ongeveer € 1500 besteed aan hulpvragen die ons bereiken, zoals noodhulp bij rampen en andere doelen die in ons beleid passen. Voor stille hulp binnen onze gemeente is geen limiet; dat wordt in overleg per vraag beoordeeld.

 

Diaconale projecten van onze gemeente

 

Family Care

Vanaf het jaar 2006 ondersteunt de Diaconie het project Family Care. Op dit moment hebben we jaarlijks acht gezinnen uit Moldavië en Oekraïne geadopteerd. Via plaatselijke depots wordenvoedsel en kleding ter beschikking gesteld en deze goederen worden via de kerken getransporteerd naar de gezinnen die in het project zitten. De lokale kerken bepalen welke gezinnen hulp zullen ontvangen, hierbij speelt de religieuze achtergrond geen rol.

We krijgen regelmatige rapportages van onze gezinnen, die erg blij zijn met de hulp, die hen in staat stelt voedsel, kleding en medicijnen te kopen en kinderen naar school te laten gaan. De Family Care programma’s helpen de gezinnen ook bij het opzetten van kleine bedrijfjes en met een aantal gezinnen is het zo goed gegaan dat zij onze steun niet meer behoeven.We zullen ook in het komende jaar weer alle persoonlijke informatie die we krijgen over de gezinnen die we ondersteunen overbrengen, via het aanplakbord in de kerk en ons kerkblad.

 

Christelijk Noodhulpcluster

Het Christelijk Noodhulpcluster is een samenwerkingsverband tussen

Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA. Het noodhulpcluster verstrekt noodhulp bij humanitaire rampen als overstromingen, aardbevingen of hongersnood en bij opvang van vluchtelingen.

Door samen te werken wordt vermeden dat organisaties niet met elkaar concurreren. Communicatie en fondswerving worden met elkaar afgestemd, contact met donateurs, scholen en kerken worden geoptimaliseerd.

In het noodhulpgebied kan men verschillende expertises inzetten en gebruik maken van elkaars netwerk. Op die manier kan snel en effectief hulp geboden worden.

 

Stichting De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid is opgericht in 1999 en zet zich in voor kinderen in asielzoekerscentra. In Nederland is veel kennis over kinderen die indringende ervaringen hebben (Tweede Wereldoorlog, War Child), maar die kennis en ervaring werden tot nu toe zelden of nooit toegepast op kinderen in asielzoekerscentra. Zij zitten in een onzekere situatie en hebben vaak veel meegemaakt.

De Vrolijkheid is een netwerk van kunstenaars, theatermakers en musici die vrolijkheid brengen om deze kinderen te helpen hun ervaringen te verwerken en hun onzekere situatie even te vergeten. Zo worden activiteiten georganiseerd waarbij ze zich kunnen uiten, kunnen spelen en hun talenten kunnen ontdekken: verhalen vertellen, theater maken, schilderen, schrijven, dansen, zingen, enz. . Wat kinderen en jongeren zelf willen en durven staat centraal. Door samen iets moois te maken en creatief bezig te zijn hoopt De Vrolijkheid hun vertrouwen te winnen en hen een veilig gevoel te geven.

 

Albert Schweitzer Rusthuis Boedapest

In Boedapest (Hongarije) staat een christelijk bejaardenhuis, genoemd naar de bekende theoloog en arts Albert Schweitzer. De bewoners zijn gepensioneerde dominees, leraren, ouderlingen, diakenen en vele anderen die hun leven lang hard gewerkt hebben in de kerk, in de kerkelijke gemeenten of in het onderwijs. Hongarije heeft geen al te beste sociale voorzieningen, en de pensioenen zijn doorgaans laag. Tehuizen voor ouderen en bejaarden zijn er nog steeds weinig. Het “Albert Schweitzerhuis Rusthuis” was – ruim 30 jaar geleden – in Boedapest het eerste in zijn soort.  

Er wonen in dit huis ruim 100 bejaarden. Zij worden elke dag verzorgd door ca. 70 personeelsleden, waaronder veel vrijwilligers. Ook is een medische staf en verpleging aanwezig. Alles wordt er aan gedaan de bewoners een prettige oude dag te geven. Helaas is er te weinig geld om de bewoners goed eten te geven en hen optimaal te verzorgen. 

De bewoners delen met elkaar de kamer en hebben met velen slechts één badkamer. De 3e etage is onlangs gerenoveerd en ook de andere etages zijn aan een opknapbeurt toe. De badkamers moeten vernieuwd worden, want daar is al 30 jaar niets aan gedaan. Ook alle leidingen (elektriciteit, water, etc.) moeten vervangen worden. 

Een contactpersoon, ontmoet via de Protestante Kerk te Boxmeer, gaat een paar keer per jaar naar Boedapest om het geld persoonlijk te overhandigen en tegelijk te zien hoe het wordt besteed. De diaconie wordt dan hierover geïnformeerd.

 

College van Diakenen

Nel Taal-Groenewegen - 0049 2823 9760795 

Wilma Berkelder - 0485-516 618

Gerda Berends-Berendse - 0485-514 103 

 

Diaconie Prot. Gem. Gennep e.o.

SKG bank NL38FVLB0699 6425 82

 

 

 

 

Login Form

Januari 2018
Z M D W D V Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3